Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu nào?

Hoàng Hải Yến - Cập nhật lúc: 16:03 - 20/03/2024   - 168 lượt xem

Quy định và mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu mới nhất 2023. Các loại hóa đơn xuất khẩu hiện nay và cần lưu ý gì khi xuất hóa đơn điện tử xuất khẩu.

Để có thể đưa hàng hóa và dịch vụ được phép thông quan ra nước ngoài nhanh chóng, bạn cần phải sở hữu hóa đơn xuất khẩu. Nhằm giúp quá trình xuất hóa đơn này thêm thuận tiện, hóa đơn điện tử đã được ứng dụng trong các lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ hàng hóa ra nước ngoài.

Vậy, hóa đơn điện tử xuất khẩu đang sử hiện mẫu đơn nào? Cần lưu ý gì khi xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu? Bài viết dưới đây của Viettelnet sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu nào?
Tìm hiểu về mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu mới nhất 2023

I. Hóa đơn xuất khẩu là loại hóa đơn gì?

Hóa đơn xuất khẩu (còn được gọi là hóa đơn thương mại hoặc Commercial Invoice) là loại hóa đơn được phát hành bởi nhà sản xuất cho nhà nhập khẩu.

Nội dung của hóa đơn này sẽ có đầy đủ thông tin về chi phí mà bên nhập khẩu cần phải chi trả cho bên xuất khẩu như: đơn giá, tổng giá trị, đặc điểm hàng hóa, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển,…

II. Các loại hóa đơn xuất khẩu hiện nay

1. Theo Công văn số 11352/BTC-TCHQ

Căn cứ theo Công văn số 11352/BTC-TCHQ, Bộ Tài Chính quy định về hóa đơn xuất khẩu như sau:

 • Với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, người bán sẽ sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.
 • Với những doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu vực phi thuế quan, người bán sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

2. Theo khoản 2, điều 3, thông tư 39/2014/TT-BTC

Về các loại hóa đơn, căn cứ theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng được sử dụng cho các tổ chức kê khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với các hoạt động sau đây:

 • Ban hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong phạm vi nội địa.
 • Xuất vào khu vực phi thuế quan và những trường hợp được coi là xuất khẩu.
 • Các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và hoạt động cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

b) Hóa đơn bán hàng sẽ được dùng cho các đối tượng sau đây:

 • Những tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi là xuất khẩu hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.
 • Những tổ chức, cá nhân trong khu vực phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong phạm vi nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu vực phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

XEM THÊM:

II. Quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu nào?
Việc sử dụng hóa đơn điện tử xuất khẩu được quy định rõ trong Công văn 2054/TCHQ-GSQL.

Căn cứ theo Công văn 2054/TCHQ-GSQL được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 03/06/2022, quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu như sau:

Theo Thông lệ quốc tế, Điều 24, Luật Hải quan, Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 38/2015/TT-BTC và được sửa đổi bởi Khoản 5, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC, hồ sơ hải quan đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, không quy định phải phát hành thêm hóa đơn giá trị gia tăng điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng dựa theo quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600, đồng thời đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.

III. Thời điểm lập hóa đơn điện tử xuất khẩu là khi nào?

Tại Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 13, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn điện tử xuất khẩu được quy định như sau:

 • Sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu, đồng thời có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu.
 • Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Vì vậy, thời điểm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu đó là sau khi người khai hải quan hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu.

IV. Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu mới nhất 2023

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lập hóa đơn điện tử sẽ phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, còn hóa đơn thương mại quốc tế sẽ được thực hiện theo thông lệ quốc tế.

Thời điểm phát hành 2 hóa đơn này cũng không giống nhau. Cụ thể, hóa đơn thương mại sẽ phát hành trước khi làm thủ tục hải quan, còn hóa đơn điện tử được phát hành sau khi làm thủ tục hải quan.

1. Nội dung của hóa đơn thương mại bao gồm

 • Thông tin người bán, người mua với Tên công ty, địa chỉ, email, số điện thoại và người đại diện pháp luật.
 • Số hóa đơn.
 • Ngày xuất hóa đơn.
 • Phương thức thanh toán.
 • Mô tả chi tiết sản phẩm.
 • Số lượng được tính theo trọng lượng hoặc kích thước.
 • Giá của hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổng tiền, loại tiền và các chi phí liên quan khác.

2. Nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm

 • Tên loại hóa đơn.
 • Ký hiệu của mẫu số hóa đơn và ký hiệu của hóa đơn.
 • Liên hóa đơn.
 • Số thứ tự hóa đơn.
 • Thông tin người bán.
 • Thông tin người mua.
 • Thông tin hàng hóa, dịch vụ.
 • Thông tin của người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên.
 • Ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
 • Thông tin về tổ chức cung cấp hóa đơn.
Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu nào?
Hóa đơn điện tử xuất khẩu phải ghi đầy đủ các nội dung được pháp luật quy định.

>> Xem thêm: Vì sao phải ứng dụng hóa đơn điện tử trong trường học?

V. Hướng dẫn chi tiết về cách xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Căn cứ theo nội dung từ Công văn 2054/TCHQ-GSQ, để xuất hóa đơn hàng xuất khẩu, kế toán thực hiện có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1

Lập hóa đơn thương mại để tiến hành làm thủ tục hải quan. Lưu ý, thời điểm lập hóa đơn thương mại là ngày hàng hóa rời khỏi kho của người bán và vận chuyển tới cảng. Theo đó, hóa đơn thương mại sẽ thuộc bộ hồ sơ để làm thủ tục hải quan.

Bước 2

Kế toán tiến hành lập hóa đơn điện tử chứa mã xác nhận của cơ quan thuế ngay sau khi hoàn tất thủ tục hải quan. Ngày lập hóa đơn điện tử để ghi nhận doanh thu đó là ngày hoàn tất thủ tục hải quan, được ghi trên tờ khai xuất khẩu.

Vì vậy, đối với hoạt động xuất khẩu, người nộp thuế cần phải lập song song 2 loại hóa đơn đó là hóa đơn thương mại và hóa đơn điện tử. Điều này nhằm đảm bảo thực hiện đúng với quy định và yêu cầu quản lý chung của cơ quan nhà nước.

VI. Những lưu ý quan trọng khi xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu nào?
Xuất hóa đơn hàng xuất khẩu cần phải thực hiện đúng với quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Tại Điểm c, Khoản 13, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nội dung của hóa đơn có quy định về những lưu ý khi xuất hóa đơn hàng xuất khẩu như sau: “c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000,50 EUR- Năm nghìn ơ-rô và năm mươi xu).

– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.”

VII. Phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel – Giải pháp quản lý an toàn, hiệu quả

Bảng giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel | Ưu đãi mới nhất

Gói cước Số lượng hóa đơn
Giá bán trọn gói HĐ+TN (chưa VAT)
DT300             390 390.000
DT500             650 530.000
DT1.000          1.300 830.000
DT2.000          2.600 1.250.000
DT3.000          3.900 1.760.000
DT5.000          6.500 2.670.000
DT7.000          9.100 3.550.000
DT10.000        13.000 4.420.000
DT20.000        26.000 7.540.000
DT30.000        39.000 11.310.000
DT40.000        52.000 15.080.000
DT50.000        65.000 18.850.000

Hotline đăng ký hóa đơn điện tử Viettel : 0963.14.53.530866.222.900 (Mr Cường)

Báo giá qua mail:cuongnd16@viettel.com.vn

LƯU Ý:

 • Dịch vụ Viettel Sinvoice đầu tư toàn bộ phần mềm, Server, lưu trữ.
 • Khách hàng mua hóa đơn Sinvoice đăng ký thông báo phát hành với thuế là sử dụng được luôn.
 • Không giới hạn số lượng người dùng.
 • Không thu phí duy trì hàng năm.
 • Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử Viettel với Cơ Quan Thuế
 • Miễn phí kết nối API phần mềm Kế toán, Erp, Crm
Mẫu hóa đơn điện tử xuất khẩu là mẫu nào?
Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel sẽ hỗ trợ tối đa trong việc hoàn tất thủ tục in hóa đơn điện tử xuất khẩu.

Sinvoice Viettel được biết tới là một trong những phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, đáng tin cậy do tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu và phát hành.

So với những phần mềm khác, Sinvoice Viettel được đánh giá cao hơn vì sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ bảo mật, đảm bảo an toàn trong việc lưu trữ và quản lý hóa đơn.

Đặc biệt, khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel, bạn sẽ được hỗ trợ in nhiều loại hóa đơn cho các ngành nghề khác nhau, trong đó bao gồm cả việc in hóa đơn điện tử xuất khẩu mẫu mới nhất.

Bên cạnh đó, Sinvoice Viettel còn cho phép tích hợp với các phần mềm khác như quản lý bán hàng, kế toán, giúp bạn có thể dễ dàng quản lý, quyết toán và tra cứu thông tin.

Để được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel, bạn có thể tham khảo với Viettelnet. Tại đây, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật Viettel có chuyên môn cao sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn các bước đăng ký Sinvoice Viettel.

Do đó, nếu còn vấn đề gì thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng phần mềm Sinvoice Viettel, bạn có thể liên hệ trực tiếp hotline  0866.222.900 – 0963.14.53.53 hoặc website Viettelnet.vn để được giải đáp và hỗ trợ tận tâm, chi tiết.

Hoàng Hải Yến

Hoàng Hải Yến Viettel là chuyên viên kinh doanh CEO Viettel tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh loại giỏi tại Đại Học Kinh Tế có kinh nghiệm hơn 12 năm (vào Viettel tư năm 2010) bán hàng xuất sắc với các kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng các dịch vụ Viettel như: cáp quang FTTH, chữ ký số Viettel, Vtracking, Cloud, Brandname, định vị GPS,...
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận