Cách xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm

Hoàng Hải Yến 18:03 - 20/03/2024

Những quy định xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm. Nguyên tắc, thời điểm lập và cách áp dụng các quy định này.

So với việc xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp thông thường, quá trình xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm sẽ có nhiều điểm khác biệt mà kế toán cần phải tuân thủ để không vi phạm pháp luật.

Vậy, hóa đơn bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được quy định như thế nào? Khi nào cần lập hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm? Tại bài viết dưới đây, Viettelnet sẽ giúp bạn tìm hiểu về những vấn đề trên.

Cách xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm
Xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm cần phải thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.

I. Những quy định về doanh nghiệp chế xuất mới nhất

1. Tìm hiểu về doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất là loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm phục vụ việc xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP cho biết, doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất và sẽ được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với những khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan sẽ là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Đặc điểm của doanh nghiệp chế xuất

Tóm lại, doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

 • Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
 • Doanh nghiệp sẽ hoạt động tại khu chế xuất.
 • Cần phải khai báo với cơ quan hải quan để có thể trở thành doanh nghiệp chế xuất.
 • Quan hệ mua bán với các doanh nghiệp chế xuất là quan hệ xuất nhập khẩu tương tự với việc mua bán hàng hóa ra nước ngoài.

XEM THÊM:

II. Hóa đơn sử dụng khi bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được quy định thế nào?

Cách xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm
Quy định về việc sử dụng hóa đơn bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được làm rõ tại điểm c, d, khoản 1, điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quy định về hóa đơn sử dụng khi bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được quy định cụ thể tại điểm c, d, khoản 1, điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 8. Loại hóa đơn. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.”

Do đó, nếu có nghiệp vụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho phần doanh thu này và điều này là bắt buộc.

III. Quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ

Cách xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm
Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cần phải tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Căn cứ tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được quy định như sau:

 • Các cơ sở kinh doanh sẽ tiến hành kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.
 • Khi xuất hàng hóa để vận chuyển tới cửa khẩu hoặc nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi mọi thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu hoàn tất, cơ sở sẽ lập hóa đơn giá trị tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

IV. Quy định mới về thuế GTGT khi xuất hóa đơn cho doanh nghiệp chế xuất

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thuế suất giá trị gia tăng khi xuất hóa đơn cho doanh nghiệp chế xuất được quy định như sau:

 • Thuế suất 0%.
 • Được áp dụng đối với những hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.
 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình tại nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan.
 • Vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, ngoại trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% đã được quy định.
 • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cứng cho tổ chức, cá nhân sống ở nước ngoài và người tiêu dùng ở ngoài Việt Nam.
 • Bán, cung cứng cho tổ chức và cá nhân trong khu phi thuế quan.
 • Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

V. Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% khi bán hàng vào khu chế xuất

Cách xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm
Có nhiều trường hợp cụ thể không cần áp dụng thuế suất 0% khi bán hàng vào khu chế xuất.

Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

1. Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% khi bán hàng vào khu chế xuất bao gồm:

 • Tái bảo hiểm ra nước ngoài.
 • Chuyển giao công nghệ hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài.
 • Chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài.
 • Dịch vụ tài chính phái sinh.
 • Dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài, đã bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.
 • Cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan.
 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản được khai thác và chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 • Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa.
 • Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.
 • Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi.
 • Dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống, trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan.

2. Các dịch vụ sau đây không được áp dụng thuế suất 0% khi cung ứng cho tổ chức và cá nhân ở nước ngoài:

 • Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành.
 • Dịch vụ thanh toán qua mạng.
 • Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

VI. Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm là khi nào?

Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm được giải thích rõ tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 như sau:

Từ ngày 01/7/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

>> Xem thêm: Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào đối với các chi nhánh khác tỉnh

VII. Hóa đơn điện tử Viettel – Giải pháp quản lý hóa đơn an toàn, hiệu quả

Cách xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm
Phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel được xem là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm quản lý tốt hóa đơn của mình.

Bảng giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel | Ưu đãi mới nhất

Gói cước Số lượng hóa đơn
Giá bán trọn gói HĐ+TN (chưa VAT)
DT300             390 390.000
DT500             650 530.000
DT1.000          1.300 830.000
DT2.000          2.600 1.250.000
DT3.000          3.900 1.760.000
DT5.000          6.500 2.670.000
DT7.000          9.100 3.550.000
DT10.000        13.000 4.420.000
DT20.000        26.000 7.540.000
DT30.000        39.000 11.310.000
DT40.000        52.000 15.080.000
DT50.000        65.000 18.850.000

Hotline đăng ký hóa đơn điện tử Viettel : 0963.14.53.530866.222.900 (Mr Cường)

Báo giá qua mail:cuongnd16@viettel.com.vn

LƯU Ý:

 • Dịch vụ Viettel Sinvoice đầu tư toàn bộ phần mềm, Server, lưu trữ.
 • Khách hàng mua hóa đơn Sinvoice đăng ký thông báo phát hành với thuế là sử dụng được luôn.
 • Không giới hạn số lượng người dùng.
 • Không thu phí duy trì hàng năm.
 • Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử Viettel với Cơ Quan Thuế
 • Miễn phí kết nối API phần mềm Kế toán, Erp, Crm

1. Giải pháp lập và xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả

Để có thể lập và xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm nhanh chóng và không sai sót, bạn có thể tham khảo sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel.

Đây là phần mềm được nghiên cứu bởi Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, đáp ứng đầy đủ theo các Thông tư, Nghị định và Quyết định của Bộ tài chính nên bạn có thể an tâm sử dụng.

2. Vì sao nên chọn phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel?

Đặc biệt, so với những phần mềm hóa đơn điện tử khác trên thị trường, Sinvoice Viettel được đông đảo doanh nghiệp lựa chọn sử dụng vì:

 • Phần mềm hỗ trợ xuất hóa đơn trên môi trường internet mọi lúc mọi nơi.
 • Sinvoice Viettel tương thích tốt với nhiều phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng.
 • Được tích hợp hệ thống bảo mật nhiều lớp, đảm bảo dữ liệu luôn tuyệt mật.
 • Dễ dàng quản lý, quyết toán, tra cứu và phát hành, thống kê hóa đơn.

3. Lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm Sinvoice Viettel uy tín hiện nay

Để được hướng dẫn đăng ký và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel, bạn có thể tham khảo tại Viettelnet. Đây là đơn vị uy tín chuyên cung cấp phần mềm Sinvoice Viettel với chính sách giá tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Hơn nữa, đơn vị còn hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử Viettel với cơ quan thuế miễn phí và luôn giải đáp mọi thắc mắc của người dùng 24/7.

Bài viết trên của Viettelnet đã tổng hợp những quy định của pháp luật về việc xuất hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm. Nếu bạn có nhu cầu đăng ký và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel, hãy gọi tới hotline 0866.222.900 – 0963.14.53.53 để được chuyên viên kỹ thuật Viettel tư vấn, hỗ trợ tận tâm và chi tiết nhất.