Tìm hiểu: Thời gian uptime, downtime là gì?

Uptime là thời gian hệ thống hoạt động mà không gặp sự cố, còn downtime là thời gian hệ thống tạm ngừng hoạt động do sự cố hoặc bảo trì. Thời gian uptime và downtime là 2 khái niệm quan...
Hiểu rõ GPU Cloud Server

Hiểu rõ GPU Cloud Server chỉ trong 5 phút

Tìm hiểu khái niệm GPU, Cloud server và GPU cloud server. Cần bao nhiêu chi phí để sử dụng GPU Cloud server? Có nhất thiết phải dùng Cloud GPU không? GPU Cloud server là khái niệm nhận được nhiều sự...