Trình thủ tướng chính phủ thực trạng và giải pháp khắc phục về giám sát hành trình

Bộ GTVT vừa có Công văn số 1599/BGTVT-VT gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo thực trạng và giải pháp khắc phục về thiết bị giám sát hành trình xe ô tô (hay thiết bị định vị hoặc hộp đen), cụ thể như sau:

 

Kết quả xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ hộp đen xe ô tô của các Sở GTVT

 

+ Năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 11.362 phương tiện. Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

 

+ Năm 2017, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 28.005 phương tiện, thu hồi Giấy phép kinh doanh, vận tải 23 đơn vị.

 

+ Năm 2018, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 9.189 phương tiện, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 09 đơn vị; chấn chỉnh, nhắc nhở 30.167 phương tiện vi phạm.

 

Với kết quả trên, kể từ khi đưa vào sử dụng và khai thác, hệ thống đã góp phần quan trọng trong công tác giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tỷ lệ vi phạm tốc độ tính bình quân trên 1.000 km giảm mạnh (năm 2015 tỷ lệ này là 11,5 lần/1000 km, năm 2018 tỷ lệ này giảm còn 0,19 lần/1000 km), mặc dù số lượng phương tiện hiện nay tăng gấp 5 lần so với thời điểm năm 2015.

 

Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho Bộ GTVT để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của hệ thống (dự kiến khoảng 15-19 tỷ/năm); bố trí kinh phí để xây dựng bản đồ số phục vụ cho công tác giám sát hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải theo tốc độ của từng cung đường…