Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Tìm hiểu khái niệm, vai trò, các ưu đãi và cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế doanh nghiệp tạm tính theo quý năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ngân sách nhà nước. Vì vậy, tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiến hành sản xuất, kinh doanh chủ động và tránh những vi phạm không đáng có.

Ngay sau đây, mời bạn hãy cùng Viettelnet tìm hiểu những thông tin chi tiết nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2023
Thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần bắt buộc của các đơn vị kinh doanh.

I. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit tax) là một loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào khoản thu nhập doanh nghiệp phải chịu thuế. Loại thuế này bao gồm các khoản sau: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ và các loại thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

II. Vai trò chính của thuế thu nhập doanh nghiệp

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Một trong các nguồn thu ngân sách lớn nhất của Nhà nước, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội.
 • Là chỉ số để các nhà đầu tư đánh giá có nên đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không.
 • Là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.

XEM THÊM >> CKS là gì?

III. Những đối tượng bắt buộc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2023
Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Theo quy định của Luật phát Việt Nam hiện hành, những đối tượng phải tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
 • Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ có thu nhập chịu thuế
 • Tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã
 • Các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định.

IV. Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác nhất 

1. Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Thuế thu nhập doanh nghiệp = (Thu nhập tính thuế theo kỳ) x (Thuế suất).

Trong đó: Thu nhập tính thuế = (Doanh thu + Các khoản thu nhập khác) – (Chi phí sản xuất, kinh doanh + Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển).

Thuế suất: Từ ngày 01/01/2016, mức thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng tại Việt Nam thì mức thuế suất là 32% – 50%).

Ngoài ra, một số ngành nghề được nhà nước ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP có mức thuế suất là 10%.

Dựa trên cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, các doanh nghiệp sẽ dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để ước tính được số thuế phải nộp cho Cơ quan thuế.

2. Các khoản thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2023
Các khoản thu nhập được miễn thuế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù có cơ hội phát triển.

2.1. Thu nhập của doanh nghiệp từ các hoạt động sản xuất sau:

 • Thu nhập từ việc trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã
 • Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, diêm nghiệp ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ việc trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ cho nông nghiệp.

2.2. Thu nhập của doanh nghiệp từ các hoạt động sau:

 • Thu nhập của doanh nghiệp đến từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm hoặc sản phẩm áp dụng công nghệ mới lần đầu có tại Việt Nam.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề cho người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật và đối tượng tệ nạn xã hội.

2.3. Thu nhập của doanh nghiệp từ việc kinh doanh như:

 • Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh, góp vốn, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Khoản tài trợ nhận được dùng cho các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện và có số lao động bình quân trong năm từ hai mươi người trở lên (không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh bất động sản).

3. Địa điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì thuế sẽ được nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng: số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trong kỳ của doanh nghiệp (x) tỷ lệ giữa chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

IV. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2023
Thời hạn nộp thuế doanh nghiệp tạm tính theo quý được nêu rõ tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế.

1. Quy định về thời hạn nộp thuế TNCN

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý liền kề. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định sau:

“Trường hợp ngày cuối cùng của các thời hạn: nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế, giải quyết hồ sơ thuế, hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc sau ngày nghỉ đó”.

2. Thời hạn thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quý

Như vậy, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý trong năm là:

 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2022 chậm nhất là ngày 30/01/.
 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/ là ngày 04/5/. Bởi vì, trong năm , dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động sẽ kéo dài từ ngày 29/4/ đến ngày 03/5/.
 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II/  là ngày 31/7/. Do ngày 30/7/ là ngày chủ nhật nên thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II năm sẽ lùi lại 1 ngày..
 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III/ chậm nhất là ngày 30/10/.
 • Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/ chậm nhất là ngày 30/01/2024.

V. Các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2023
Một số ngành nghề được Nhà nước ưu đãi về thuế doanh nghiệp như: đánh bắt hải sản, năng lượng tái sinh…

1. Áp dụng với một số dự án đầu tư mới 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thường được áp dụng với các dự án đầu tư mới ở khu vực được khuyến khích đầu tư hoặc có quy mô lớn.

Trường hợp dự án đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2009 – 2013 chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thỏa mãn một số điều kiện nhất định thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015, trừ những dự án sáp nhập và tái cơ cấu.

2. Các lĩnh vực được khuyến khích

 • Một số lĩnh vực được chính phủ khuyến khích đầu tư bao gồm: giáo dục, văn hoá, công nghệ, y tế, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, nông sản, thuỷ hải sản, phần mềm, năng lượng tái sinh…
 • Những địa bàn được khuyến khích đầu tư bao gồm: các đặc khu kinh tế, công nghệ cao, khu công nghiệp, nơi có điều kiện khó khăn…
 • Quy mô dự án có tổng đầu tư từ 6000 tỷ đồng, giải ngân trong 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư, đạt doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm hoặc có tổng số lượng lao động là 3000 người kể từ năm thứ 4 khi có doanh thu.
 • Dự án có quy mô vốn từ 12.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân trong 5 năm kể từ ngày cấp phép, sử dụng công nghệ cao được thẩm định.
 • Các công ty sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ hoặc người dân tộc thiểu số sẽ được hưởng thêm các ưu đãi giảm thuế khác.

>> Xem thêm: Quy trình nộp báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN online chính xác

VI. Kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

– Bước 1: Xác định số thuế được giảm khi kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

Dựa vào doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2022 và dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm , doanh nghiệp sẽ tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý. 

– Bước 2: Kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Người nộp thuế kê khai vào mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Bước 3: Xác nhận kết quả

Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xét duyệt và quyết định doanh nghiệp có thuộc nhóm được giảm thuế theo quy định của Pháp luật hay không rồi thông báo lại cho doanh nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm . Viettelnet hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích.

Trong đó, nếu bạn đang cần hỗ trợ về các dịch vụ chữ ký số cho cá nhân hoặc doanh nghiệp thì có thể liên hệ ngay với chuyên viên kỹ thuật Viettnet qua hotline sau: 0866.222.900 – 0963.14.53.53 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.