Văn bản điện tử là gì? Quy định về chữ ký số trong văn bản điện tử

Văn bản điện tử là gì? Những quy định về chữ ký số trong băn bản điện tử có thể bạn chưa biết. Trình tự quản lý văn bản đi với văn bản điện tử. 

Sử dụng văn bản điện tử mang đến cho người dùng những lợi ích như đảm bảo tính thuận tiện, dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí về giấy tờ,… Đặc biệt, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung khi gặp sai sót trên các văn bản điện tử thay vì văn bản giấy.

Vậy văn bản điện tử là gì? Giá trị pháp lý và chữ ký số trên văn bản điện tử được quy định như thế nào? Hãy cùng Viettelnet theo dõi trong bài viết sau đây.

Văn bản điện tử là gì? Quy định về chữ ký số trong văn bản điện tử
Văn bản điện tử mang đến cho người dùng những lợi ích như: dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí,…

I. Văn bản điện tử là gì?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 05/03/2020, văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được số hóa hoặc tạo lập từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật hay định dạng theo quy định.

II. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử

Giá trị pháp lý của văn bản điện tử trong công tác văn thư của các cơ quan, tổ chức nhà nước được quy định tại Điều 5 Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

 1. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.
 2. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo đó, khi có chữ ký số đúng quy định pháp luật và được ký bởi người có thẩm quyền, ký số của cơ quan, tổ chức thì văn bản điện tử sẽ có giá trị pháp lý tương tự như văn bản giấy.

Văn bản điện tử là gì? Quy định về chữ ký số trong văn bản điện tử
Giá trị pháp lý của chữ ký số được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 30/2020/NĐ-CP

III. Khái niệm chữ ký số trên văn bản điện tử là gì?

Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP định nghĩa “Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

 • Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa.
 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên”.

Ngoài ra, chữ ký số trên văn bản điện tử còn phải dựa trên nguyên tắc là chữ ký điện tử phải gắn kèm với văn bản điện tử sau khi ký số. Đồng thời, văn bản điện tử được ký số cần đảm bảo tính xác thực cũng như tính toàn vẹn suốt quá trình trao đổi, xử lý cũng như lưu trữ văn bản điện tử được ký số.

IV. Quy định về chữ ký số trong các văn bản điện tử

Dấu, chữ ký số trong văn bản điện tử theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

– Hình ảnh, vị trí chữ ký số của cơ quan, tổ chức là hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trên văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng (.png) nền trong suốt, trùm lên khoảng 1/3 hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền về bên trái.

– Chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo văn bản chính được thể hiện như sau: Văn bản kèm theo cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư cơ quan chỉ thực hiện ký số văn bản và không thực hiện ký số lên văn bản kèm theo; văn bản không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư cơ quan thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản kèm theo.

+ Vị trí: Góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản kèm theo.

+ Hình ảnh chữ ký số của cơ quan, tổ chức: Không hiển thị.

+ Thông tin: Số và ký hiệu văn bản; thời gian ký (ngày tháng năm; giờ phút giây; múi giờ Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 8601) được trình bày bằng phông chữ Times New Roman, chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 10, màu đen.

– Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8 Mục IV Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Văn bản điện tử là gì? Quy định về chữ ký số trong văn bản điện tử
Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính chi tiết và chính xác nhất
Văn bản điện tử là gì? Quy định về chữ ký số trong văn bản điện tử
Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8 Mục IV Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

V. Soạn thảo văn bản điện tử

Theo Điều 10 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về soạn thảo văn bản điện tử như sau:

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục đích, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giao cho đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản.

– Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện các công việc: Xác định tên loại, nội dung và độ mật, mức độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập, xử lý thông tin có liên quan; soạn thảo văn bản đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.

Đối với văn bản điện tử, cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên phải chuyển bản thảo văn bản, tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống và cập nhật các thông tin cần thiết.

– Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung bản thảo văn bản, người có thẩm quyền cho ý kiến vào bản thảo văn bản hoặc trên Hệ thống, chuyển lại bản thảo văn bản đến lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản để chuyển cho cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản.

– Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

VI. Hướng dẫn cách ký số văn bản điện tử

Sau khi hoàn chỉnh dự thảo văn bản, bạn cần thực hiện một số thao tác sau để ký văn bản bằng chữ ký số và phát hành văn bản điện tử:

– Bước 1: Văn bản cuối cùng được các lãnh đạo đồng ý phát hành sẽ được chuyển đến văn thư. Tiếp đó, văn thư sẽ thực hiện việc lấy, điền số vào file word và chuyển thành file PDF, sau đó cập nhật lại hệ thống, đồng thời chuyển đến các lãnh đạo có liên quan ký văn bản bằng chữ ký số theo đúng trình tự.

– Bước 2: Sau khi nhận văn bản PDF, ký số trên tệp PDF, lãnh đạo có liên quan sẽ  cập nhật lại tệp PDF đã ký lên hệ thống QLVB. Tiếp theo đó, hệ thống QLVB này sẽ tự động chuyển đến cho văn thư (nếu đã đầy đủ chữ ký) hoặc chuyển đến cho người ký tiếp theo. Mặt khác, lãnh đạo có liên quan sau khi ký số thì chuyển lại văn bản cho văn thư nếu gửi qua hệ thống thư điện tử công vụ.

– Bước 3: Tiếp theo, văn thư xác nhận lại chữ ký của lãnh đạo đơn vị trên tệp PDF. Đồng thời, văn thư sẽ thực hiện ký số của tổ chức đối với văn bản cần ký số của tổ chức (hoặc bỏ qua việc này nếu không cần thiết). Cuối cùng, văn thư sẽ tiến hành gửi văn bản qua hệ thống email công vụ hoặc nơi nhận thông qua phần mềm QLVB.

VII. Trình tự quản lý văn bản đi với văn bản điện tử chi tiết

Trình tự quản lý văn bản đi với văn bản điện tử theo Điều 14 Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

– Cấp số, thời gian ban hành văn bản.

– Đăng ký văn bản đi.

– Ký số của cơ quan, tổ chức (đối với văn bản điện tử).

– Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

– Lưu văn bản đi.

VIII. Thu hồi văn bản điện tử

Thu hồi văn bản điện tử theo điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định đối với văn bản điện tử, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu hồi, bên nhận hủy bỏ văn bản điện tử bị thu hồi trên Hệ thống, đồng thời thông báo qua Hệ thống để bên gửi biết.

Văn bản điện tử là gì? Quy định về chữ ký số trong văn bản điện tử
Việc thu hồi văn bản điện tử được quy định cụ thể theo điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định 30/2020/NĐ-CP

IX. Lưu văn bản điện tử

Văn bản điện tử được lưu theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

– Bản gốc văn bản điện tử phải được lưu trên Hệ thống của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

– Cơ quan, tổ chức có Hệ thống đáp ứng theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định 30/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan thì sử dụng và lưu bản gốc văn bản điện tử trên Hệ thống thay cho văn bản giấy.

– Cơ quan, tổ chức có Hệ thống chưa đáp ứng theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan thì Văn thư cơ quan tạo bản chính văn bản giấy theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 30/2020/NĐ-CP để lưu tại Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc.

Tóm lại, việc sử dụng chữ ký số mang đến nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Vì vậy, nếu có nhu cầu đăng ký chữ ký số, Quý khách hàng có thể liên hệ ngay với Viettelnet qua hotline 0866.222.900 hoặc liên hệ với Mr. Cường thông qua email theo địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ tư vấn tận tình, chi tiết nhất.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký chữ ký số Hải quan điện tử nhanh chóng nhất. Cách đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, khai báo với cơ quan Hải quan là công việc bắt buộc và phải thực hiện xuyên suốt quá trình kinh doanh. Hiện nay, doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo trực tuyến trên hệ thống của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng chữ ký số khai hải quan và đăng ký tài khoản VNACCS. 

Trong bài viết này, Viettelnet sẽ hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng và đơn giản nhất.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

1. Các bước đăng ký chữ ký số hải quan điện tử trên trang www.customs.gov.vn

Các bước đăng ký chữ ký số Hải quan điện tử như sau:

Bước 1: Truy cập vào website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ: https://www.customs.gov.vn

Tại thanh menu, chọn tab Dịch vụ công trực tuyến, tìm và nhấn chọn mục Đăng ký chữ ký số.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 2: Khi màn hình Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số hiển thị, bạn nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Mã doanh nghiệp: Bạn hãy nhập mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Số chứng minh thư: Nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện pháp luật thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Sau khi nhập đủ 2 thông tin trên và kiểm tra lại xem đã chính xác chưa, bạn nhập mã Capcha và nhấn Xem thông tin.

Bước 3: Trên màn hình Thông tin chứng thư số, nhấn chọn Xem Thông tin chứng thư số và tiến hành nhập các thông tin sau:

 • Ngày hiệu lực đăng ký: Có thể nhập ngày hiện tại hoặc để mặc định ngày đang hiển thị trên hệ thống.
 • Ngày hết hiệu lực đăng ký: Nhập ngày hết hạn của chữ ký số điện tử.

Nhấn chọn Đăng ký thông tin.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 4: Trên màn hình hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN, bạn nhập mã PIN của chữ ký số điện tử và nhấn OK để hoàn thành đăng ký chữ ký số với cơ quan Hải quan.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

2. Đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp dknsd.customs.gov.vn

Các bước đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ: https://www.customs.gov.vn

Tại thanh chủ, kéo xuống giữa trang và tìm mục Hệ thống VNACCS/VCIS như hình dưới đây.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 2: Nhấn chọn Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị ở góc trên bên phải màn hình. HOẶC TRUY CẬP VÀO LINK ĐĂNG KÝ NHANH (https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx )

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 3: Trên màn hình Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị, bạn nhập thông tin được yêu cầu:

 • Thông tin tài khoản: nhập mã số thuế, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
 • Thông tin chữ ký số: tại mục Lựa chọn chữ ký số, nhấn chọn biểu tượng tam giác để lựa chọn chữ ký số lấy thông tin chữ ký số. Lưu ý là Mã số thuế chứa trong chữ ký số phải trùng với Mã số thuế vừa nhập ở phần thông tin tài khoản. Tiếp đến nhấn Đăng ký mới.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 4: Sau khi đăng ký thành công tài khoản quản trị, màn hình sẽ hiển thị Thông tin đăng nhập. Tại đây, bạn nhập Mã số thuế, Mật khẩu và nhấn Đăng nhập.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công tài khoản người quản trị, bạn quay lại màn hình trang chủ, nhấn chọn Đăng ký rồi chọn OE1001 Đăng ký mới người sử dụng.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 6: Tại màn hình Đăng ký người sử dụng ở mục Thông tin chung, bạn nhập các thông tin sau:

 • Người đại diện
 • Địa chỉ (viết không dấu)
 • Mã số thuế
 • Chọn lĩnh vực hoạt động

Tại phần Số lượng User code, bạn nhập số 1 thì hiện ra bảng nhập liệu tiếp theo:

 • Số lượng User ID: Nhập đúng số lượng chữ ký số mà doanh nghiệp đang muốn đăng ký khai báo với VNACCS.
 • Phần mềm đầu cuối: Nhập số lượng máy tính sử dụng phần mềm đầu cuối miễn phí do hải quan cấp (Nhập 1 nếu có 1 chữ ký số).
 • Hệ thống VNACCS-EDI: Nhập số lượng máy tính sử dụng phần mềm đầu cuối do bên thứ 3 cung cấp (Nhập 1 nếu có 1 chữ ký số).

Tiếp đến, nhấn Ghi để hoàn thành.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Sau đó, chuyển sang mục Thông tin người khai hải quan. Tại đây bạn cần tiến hành nhập đầy đủ các thông tin sau:

 • Thông tin người khai: Nhập Họ tên (viết không dấu), số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Email, Ngày hiệu lực (ngày đăng ký), ngày hết hiệu lực (ngày hết hạn chữ ký số).
 • Lựa chọn chữ ký số: Nhấn vào biểu tượng hình tam giác để chọn thông tin đăng ký chữ ký số.

Nhấn chọn Thêm để thêm một người dùng, tức là cho phép thêm một chữ ký số.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 7: Để tra cứu thông tin hải quan, bạn quay trở lại trang chủ, vào mục Tra cứu, chọn OE4001 Tra cứu thông tin đăng ký.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Sau khi màn hình Tra cứu thông tin đăng ký hiện ra, tích chọn vào Đăng ký mớiSửa sau phê duyệt, rồi nhấn Tìm kiếm

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Sau đó chọn Hoàn thành tìm kiếm, nhấn Gửi.

Khi màn hình xuất hiện Bảng Tra cứu thông tin hiển thị, nhấn chọn Ký chữ ký số, Nhập mã pin của USB rồi nhấn Gửi.

Sau khi gửi, hệ thống sẽ thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan, tức là đã đăng ký thành công và chờ 3 – 5 phút là hệ thống sẽ tự động phê duyệt.

Bước 8: Sau khi đã được Hải quan phê duyệt, bạn lấy các thông tin đã đăng ký về tài khoản VNACCS để khai báo tờ khai.

Tại trang chủ, vào Tra cứu, tìm và chọn OE4002 Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải quan phê duyệt.

Tại mục Thông tin người khai hải quan, bạn lưu lại thông tin ở User ID.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Tại mục Máy tính, thực hiện lưu lại thông tin Terminal IDTerminal Access key.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Bước 9: Đổi mật khẩu cho User ID

Tại trang chủ, vào Đăng ký, chọn mục OE1006 Cấp mới mật khẩu cho người sử dụng (User ID).

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Nhập User ID rồi bấm Cấp Password mới. Lúc này, hệ thống sẽ thông báo cập nhật mật khẩu thành công.

Lưu ý: Mật khẩu mới sau khi đổi một ngày mới có thể dùng để đăng nhập vào hệ thống.

3. Một số câu hỏi thường gặp về chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử

Câu hỏi 1: Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử thì khi nào phải hoàn thành việc đăng ký? Chữ ký số do đơn vị nào cung cấp sẽ được chấp nhận?

Trả lời:

Theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc ban hành triển khai đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử như sau: Người khai hải quan phải sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Do đó, nếu không có chữ ký số thì doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện các thủ tục hải quan điện tử. Vì vậy, doanh nghiệp nên đăng ký chữ ký số càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, để được Tổng cục Hải quan chấp nhận, doanh nghiệp cần phải đăng ký sử dụng chữ ký số của các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đã được xác nhận hợp chuẩn với cơ quan hải quan. 

Câu hỏi 2: Đăng ký chữ ký số doanh nghiệp ở đâu uy tín, giá tốt?

Trả lời:

Hiện nay, cả nước có 15 đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số. Trong đó, Viettel là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký chữ ký số doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam. 

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Viettel là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chữ ký số, phát triển phần mềm trong lĩnh vực hóa đơn điện tử, kê khai thuế, hợp đồng điện tử,… cho gần 1.000.000 doanh nghiệp và hàng triệu cá nhân kinh doanh trên khắp cả nước. 

Không chỉ cung cấp cho khách hàng dịch vụ chữ ký số có độ bảo mật an toàn cao, Viettelnet luôn cố gắng mang đến những dịch vụ với chính sách giá tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử nhanh chóng, đơn giản nhất

Câu hỏi 3: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, làm thế nào để kiểm tra chữ ký số đã được chấp nhận hay chưa?

Trả lời:

Để kiểm tra xem liệu chữ ký số đã được chấp nhận hay chưa, doanh nghiệp cần truy cập vào địa chỉ website https://www.customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx và tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.

– Nếu tại màn hình Thông tin chứng thư số hiển thị bảng như hình dưới nghĩa là doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký số thành công.

– Nếu không xuất hiện bảng như trên thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký lại chữ ký số.

Câu hỏi 4: Nếu doanh nghiệp thường làm thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng thì có cần phải đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số ở cả 2 địa điểm không?

Trả lời:

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tuy nhiên cần đảm bảo quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số với cơ quan hải quan trên cổng thông tin điện tử hải quan đã hoàn tất.

Câu hỏi 5: Có thể sử dụng chữ ký số dùng để kê khai, nộp thuế qua mạng để kê khai hải quan điện tử hay không?

Trả lời:

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng chữ ký số dùng để kê khai, nộp thuế qua mạng để kê khai hải quan điện tử. Tuy nhiên, việc đăng ký sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế qua mạng sẽ được thực hiện với cơ quan thuế. 

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết của Viettelnet về cách đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử. Hi vọng qua bài viết này, doanh nghiệp đã nắm được cách thức đăng ký chữ ký số hải quan điện tử và có thể sớm áp dụng triển khai để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn thêm về dịch vụ chữ ký số, vui lòng liên hệ với Mr. Cường qua email: [email protected] hoặc hotline 0866.222.9000963 14 53 53 để được tư vấn, báo giá nhanh nhất.

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí mua chữ ký số doanh nghiệp / công ty

Hướng dẫn chi tiết và cụ thể cách hạch toán chi phí mua chữ ký số cho doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm lựa chọn thời gian phân bổ hợp lý.

Hạch toán chi phí mua chữ ký số cho doanh nghiệp là một trong những nghiệp vụ khiến nhiều kế toán băn khoăn vì không rõ nên đưa vào mục đích chi phí hay công cụ dụng cụ. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Viettelnet để biết chính xác cách hạch toán chi phí mua chữ ký số cho doanh nghiệp cũng như cách chọn thời gian phân bổ hợp lý.

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí mua chữ ký số doanh nghiệp chi tiết nhất
Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán chi phí khi mua chữ ký số doanh nghiệp cho kế toán

I. Tìm hiểu chung về chữ ký số

1. Định nghĩa 

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu dùng hệ thống mật mã không đối xứng. Theo đó, người có được khóa công khai của người ký và thông điệp dữ liệu ban đầu có thể xác định được chính xác:

 • Việc biến đổi (đề cập phía trên) được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa.
 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu từ khi tiến hành việc biến đổi nêu trên.

Tóm lại, chữ ký số là thiết bị được mã hóa tất cả các thông tin, dữ liệu của một cá nhân hay doanh nghiệp dùng thay cho chữ ký trên các loại tài liệu số và văn bản thực hiện đối với các giao dịch điện tử thông qua mạng Internet.

2. Cấu tạo của chữ ký số

Chữ ký số dựa vào công nghệ mã hóa công khai RSA: mỗi đơn vị kinh doanh khác nhau sẽ có cặp khóa gồm 1 khóa công khai và 1 khóa bí mật, cụ thể:

 • Khóa công khai (Public Key): Là cặp khóa dùng để kiểm tra chữ ký số, đồng thời được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa và thuộc hệ thống mã không đối xứng.
 • Khóa bí mật (Private Key): Là cặp khóa dùng để tạo chữ ký số và thuộc hệ thống mã không đối xứng.
 • Người ký: thuê bao dùng khóa bí mật để ký số vào một thông điệp dữ liệu nào đó dưới tên của mình.
 • Người nhận: cá nhân hoặc tổ chức nhận thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký thông qua việc dùng các chứng thư số của người ký để kiểm tra chữ ký số ở thông điệp dữ liệu nhận được, sau đó thực hiện các hoạt động hay giao dịch liên quan.
 • Ký số: Đây là việc đưa khóa bí mật vào một phần mềm để tự động gắn và tạo chữ ký số vào thông điệp dữ liệu nào đó.

 

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí mua chữ ký số doanh nghiệp chi tiết nhất
Mỗi đơn vị kinh doanh khác nhau sẽ có cặp khóa gồm 1 khóa công khai và 1 khóa bí mật\

II. Hướng dẫn cách hạch toán chi phí mua chữ ký số cho doanh nghiệp

1. Cách hạch toán chi phí mua chữ ký số trường hợp phân bổ 1 lần

Hạch toán chi phí mua chữ ký số trong trường hợp phân bổ 1 lần được áp dụng khi chi phí mua chữ ký số nhỏ và doanh nghiệp chỉ muốn phân bổ hết vào 1 lần. Lúc này, kế toán sẽ thực hiện ghi như sau:

 • Nợ TK 642
 • Có TK 111, 112, 113

Hoặc:

 • Nợ TK 133
 • Có TK 111, 112, 113

2. Cách hạch toán chi phí mua chữ ký số trường hợp phân bổ nhiều kỳ

Trong trường hợp chữ ký số có giá trị lớn và các doanh nghiệp thấy cần thiết phải phân bổ nhiều kỳ thì kế toán cần tiến hành ghi như sau:

 • Nợ 142, 242
 • Có 111, 112, 331

Hoặc:

 • Nợ TK 133
 • Có TK 111, 112, 113

Đồng thời, kế toán cũng cần phải xem xét nên phân bổ bao nhiêu kỳ để hàng tháng tính chi phí phân bổ cho mỗi tháng:

 • Nợ TK 642
 • Có TK 142, 242

(Giá trị phân bổ 1 kỳ)

Lưu ý: Trong trường hợp này, nhằm giúp thuận tiện hơn trong việc theo dõi về sau, kế toán có thể khai báo chữ ký số như CCDC để được phân bổ tự động hàng tháng.

III. Hướng dẫn lựa chọn thời gian phân bổ hợp lý

Việc các doanh nghiệp sẽ tự xác định thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động sản xuất hay kinh doanh trong kỳ sao cho phù hợp nhất với mình được quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Theo đó, thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm.

Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ phù hợp dựa theo doanh thu và chi phí của mình theo chuẩn mực số 01 của chế độ kế toán.

Ngoài ra, bộ phận kế toán của các doanh nghiệp cũng cần cân nhắc xem công cụ, dụng cụ đó có thời gian sử dụng hữu ích trong bao lâu cũng như doanh thu tương ứng khi sử dụng loại công cụ, dụng cụ đó. Bên cạnh đó, cũng theo chuẩn mực này, việc phân bổ cần căn cứ vào tính chất cũng như mức độ của loại chi phí để lựa chọn thời gian phù hợp nhất.

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí mua chữ ký số doanh nghiệp chi tiết nhất
Với nhiều ưu điểm vượt trội, dịch vụ chữ ký số Viettel-CA luôn được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn, tin dùng và cho phản hồi tích cực

IV. Tham khảo cách hạch toán bút toán phân bổ công cụ dụng cụ

– Trường hợp khi mua công cụ dụng cụ về dùng ngay:

 • Nợ TK 242
 • Nợ TK 133
 • Có TK 111, 112

– Trường hợp khi mua công cụ dụng cụ về nhập kho:

+ Công cụ dụng cụ nhập kho

 • Nợ TK 153
 • Nợ TK 133
 • Có TK 111, 112

+ Khi xuất dùng hoặc cho thuê:

 • Nợ TK 242 – Chi phí trả trước
 • Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

– Định kỳ thực hiện phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất kho theo tiêu thức hợp lý.

 • Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…
 • Có TK 242 – Chi phí trả trước

Kết luận:

– Các doanh nghiệp cần tự xác định thời gian phân bổ công cụ dụng cụ để đảm bảo doanh thu phù hợp với chi phí cũng như tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

– Việc phân bổ dần loại chi phí mua tài sản là công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính theo tháng tính từ ngày đưa vào sử dụng.

– Các doanh nghiệp nên xác định thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ tối đa là khoảng 3 năm dựa theo pháp luật thuế.

V. Vì sao nên sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel-CA?

Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(bao gồm VAT)

 

1.826.000

 

2.741.000

 

3.109.000

Giá Khuyến Mãi 1.390.000 1.990.000 2.190.000

TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau: (giá trị tính:VNĐ)

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(Bao gồm VAT)

 

1.276.000

 

2.191.000

 

2.909.000

Giá Thanh Toán
990.000 1.390.000 1.890.000
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí mua chữ ký số doanh nghiệp chi tiết nhất
Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch giúp các cá nhân hay doanh nghiệp tối đa hóa thời gian, chi phí và công sức.

Với hạ tầng Data Center hỗ trợ khách hàng lớn nhất Châu Á, hiện nay, dịch vụ chữ ký số Viettel-CA đã được tin dùng bởi hơn 1.000.000 doanh nghiệp cả nước ( >30% thị phần). Ngoài ra, dịch vụ này còn được phát triển bởi hơn 1000 đội ngũ kỹ sư VIETTEL-CA chuyên nghiệp, do đó, khách hàng có thể sử dụng trong tất cả các giao dịch thư điện tử, email, dịch vụ hành chính công, hóa đơn điện tử…

Vì vậy, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp, quý khách hàng có thể liên hệ Viettelnet qua số Hotline 0866.222.900 hoặc truy cập trực tiếp vào trang web viettelnet.vn để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)

Tìm hiểu khái niệm chữ ký số (CKS) là gì và tham khảo các bước hướng dẫn chi tiết cách cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax).

Ngày nay, chữ ký số được xem là một trong những công cụ điện tử có vai trò quan trọng với doanh nghiệp vì giúp hỗ trợ kê khai, nộp tờ khai hay nộp thuế điện tử,… Vậy chữ ký số (CKS) là gì? Cách cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử eTax được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Viettelnet theo dõi trong bài viết ngay sau đây.

CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Chữ ký số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ các chức năng như: hỗ trợ kê khai, nộp tờ khai hay nộp thuế điện tử,…

 I. CKS (chữ ký số) là gì?

Theo Luật giao dịch điện tử năm 2005 và Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết trong thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số (CKS) và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trong đó, chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu được sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.

Về bản chất, chữ ký số điện tử cũng được dùng để cam kết lời hứa và điều đó không thể rút lại được, tương tự như chữ ký viết tay thông thường. Tuy nhiên, CKS sẽ không phải sử dụng giấy mực và chúng thường gắn đặc điểm nhận dạng của người ký vào bản cam kết. 

Thông thường khi mua chữ ký số, người dùng thường phải chịu 2 khoản phí:

 • Phí mua token: Chúng chỉ đơn thuần là 01 chiếc USB trống rỗng và chưa thể được gọi là CKS.
 • Phí dịch vụ: Đây là loại phí dịch vụ cấp chứng thư số. Khi sử dụng dịch vụ này, nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số sẽ nạp thông tin liên quan đến doanh nghiệp của mình vào token và sinh ra một cặp khóa bao gồm khóa công khai (giúp nhận dạng chữ ký số) và khóa bí mật (được dùng để thực hiện việc ký số).

Lưu ý: Một token đã được cấp chứng thư số mới có khả năng tạo ra CKS.

II. Hướng dẫn cách cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)

TRƯỜNG HỢP 1: Khách hàng sử dụng hệ thống Thuế điện tử eTax https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau đây để cập nhật thông tin chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax):

 • Bước 1: Thực hiện cắm USB token vào máy tính.
 • Bước 2: Tiến hành truy cập vào thuedientu.gdt.gov.vn và nhấn chọn “Doanh nghiệp”.
 • Bước 3: Nhấn chọn “Đăng nhập”, sau đó nhập thông tin tài khoản và nhấn nút “Đăng nhập”.

Lưu ý: 

 1. Bạn nên cài đặt Plugin ký số eSigner 1.0.9 của TCT trước khi tiến hành thực hiện các bước cập nhật. Tuy nhiên, Plugin ký số eSigner 1.0.9 không phụ thuộc vào trình duyệt, do đó, bạn có thể sử dụng trên nhiều trình duyệt khác nhau như: Microsoft Edge, Chrome, Firefox,…
 2. Bạn cần thực hiện đăng nhập bằng tài khoản MST-QL (Tài khoản quản lý).
CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Giao diện màn hình để thực hiện việc cập nhật thông tin chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax).
 • Bước 4: Sau khi đã hoàn tất quá trình đăng nhập, bạn hãy nhấn chọn “Quản lý tài khoản” và “Thay đổi thông tin dịch vụ”.
CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Giao diện màn hình sẽ xuất hiện khi bạn đã hoàn thành quá trình đăng nhập.
 • Bước 5: Tiếp theo, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin dịch vụ điện tử mà đơn vị đã đăng ký, trong đó bao gồm “Khai thuế điện tử” và “Nộp thuế điện tử”. Sau đó bạn hãy nhấn chọn dịch vụ cần cập nhật thông tin chứng thư số, đồng thời nhấn vào nút “Thay đổi thông tin dịch vụ”.
CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Một số bước hướng dẫn khi khách hàng đang sử dụng hệ thống kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử.
 • Bước 6: Nhấn chọn “Thay đổi CKS” (1) sau đó chờ hệ thống lấy thông tin chứng thư số mới và chọn “Tiếp tục”.
CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Cập nhật dịch vụ khai thuế điện tử.
CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Cập nhật dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • Bước 7: Cuối cùng, nhấn chọn “Ký và gửi” để hoàn thành quá trình cập nhật thông tin chứng thư số.

XEM THÊM >> Chữ ký số Token (USB Token) là gì?

TRƯỜNG HỢP 2: Khách hàng đang sử dụng hệ thống kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử

 • Bước 1: Thực hiện mở trình duyệt IE Tab hoặc Internet Explorer trên Google Chorme và truy cập trang https://nopthue.gdt.gov.vn sau đó nhấn chọn đăng nhập.
 • Bước 2: Khi đăng nhập vào thì cửa sổ sẽ hiện ra, bạn cần nhập tên tài khoản cũng như mật khẩu của bạn từ các mức thuế để có thể thực hiện quá trình truy cập vào hệ thống lưu trữ điện tử, thuế và tiếp theo nhấn Login.
 • Bước 3: Sau khi đã hoàn thành các thủ tục đăng nhập, bạn cần nhấn chọn thông tin tài khoản => Change.
 • Bước 4: Khi giao diện thay đổi thông tin người nộp thuế hiện ra, người nộp thuế hãy nhấn chọn Đặt lại số serial.
 • Bước 5: Bấm chọn OK khi xuất hiện cửa sổ tin nhắn “Bạn có chắc chắn bạn muốn nhập các thông tin chứng kỹ thuật số”.
 • Bước 6: Tiếp theo, nhập mã PIN USB hộp PIN Token và nhấn Accept khi xuất hiện cửa sổ iHTKK.
 • Bước 7: Sau đó, bạn hãy chọn Cập nhật khi xuất hiện giao diện thay đổi thông tin người nộp thuế.
 • Bước 8: Khi xuất hiện giao diện đăng ký thay đổi thông tin nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại, bạn hãy nhấp vào Đăng nhập và gửi.
 • Bước 9: Bấm chọn nút Ok khi xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn bạn muốn đăng nhập và gửi”.
 • Bước 10: Tiến hành nhập mã PIN USB hộp PIN Token và nhấn chọn Accept khi xuất hiện cửa sổ iHTKK.
 • Bước 11: Để hoàn tất quá trình gửi thông tin đăng ký thay đổi với cơ quan thuế bạn hãy nhấn chọn nút OK.

Lưu ý: Bạn không thể vẽ lên một quyền thanh toán từ chờ đợi ngân hàng xác nhận khi đã thay đổi thông tin mở rộng trên hệ thống của Người nộp thuế điện tử thành công. Đồng thời, khi thông tin mở rộng thay đổi khoảng 30 phút, bạn hãy lập một giấy nộp tiền hoạt động. 

CKS là gì & Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax)
Hình ảnh minh họa thực hiện thao tác cập nhật chứng thư số trên hệ thống kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử.

Trên đây là bài viết chia sẻ về chữ ký số là gì cũng như hướng dẫn chi tiết cách cập nhật chứng thư số trên hệ thống thuế điện tử (eTax) của Viettelnet. Hy vọng bài viết trên sẽ đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất. 

Nếu có nhu cầu đăng ký dịch vụ chữ ký số uy tín, giá tốt thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua website viettelnet.vn hoặc hotline 0866.222.900 để được tư vấn cụ thể, báo giá nhanh chóng.

Chữ ký số Token (USB Token) là gì? Tính pháp lý của chữ ký số

Chữ ký số Token hay USB Token là gì và dùng để làm gì? Cách hoạt động của thiết bị USB Token. Những lợi ích khi sử dụng loại thiết bị USB Token.

USB Token là thiết bị được sử dụng để tạo ra cặp khóa công khai và bí mật cũng như lưu trữ thông tin của doanh nghiệp. Vậy cách hoạt động của USB Token như thế nào và dùng để làm gì? Mời bạn hãy cùng Viettelnet theo dõi bài viết ngay sau đây.

Chữ ký số Token (USB Token) là gì? Tính pháp lý của chữ ký số
Chữ ký số USB Token được sử dụng để tạo ra cặp khóa công khai, bí mật và lưu trữ thông tin của khách hàng.

I. USB Token là gì?

Thiết bị USB Token (hay còn được gọi là chứng thư số hoặc chữ ký số) là một thiết bị chứa thông tin và các dữ liệu mã hóa của doanh nghiệp. Loại thiết bị này được sử dụng để xác nhận thay cho chữ ký của doanh nghiệp đó trên các loại văn bản và tài liệu số được thực hiện trong những giao dịch điện tử qua mạng internet.

II. Tính pháp lý của chữ ký số

Chính phủ đã ban hành Luật Giao dịch điện tử vào ngày 29/11/2005, đồng thời quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số cũng như dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007. Người sử dụng là các cá nhân, cơ quan hay tổ chức phải sử dụng chữ ký số công cộng do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp khi thực hiện các giao dịch điện tử trong hoạt động công cộng. 

Đồng thời, quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm:

 • Tạo chữ ký (dùng khóa bí mật để ký số)
 • Kiểm tra chữ ký (tiến hành kiểm tra khóa công khai có hợp lệ hay không).
Chữ ký số Token (USB Token) là gì? Tính pháp lý của chữ ký số
Giá trị pháp lý của các hợp đồng được ký bằng chữ ký số được quy định trong Luật Giao dịch điện tử 2005 và Nghị định 130/2018/NĐ-CP.

III. USB Token được sử dụng để làm gì?

USB Token được sử dụng để tạo ra một cặp khóa đi liền với nhau bao gồm khóa công khai và khóa riêng tư. 

 • Khóa công khai: là khóa chứa những thông tin công khai của khách hàng.
 • Khóa riêng tư: là loại khóa chứa những thông tin bí mật của khách hàng. Đây là phần khóa đảm nhận tạo ra chữ ký số. Đồng thời, bản chất của việc dùng thiết bị USB Token là để lưu trữ cũng như bảo vệ an toàn cho loại khóa này.

Thông tin có trong chữ ký số áp dụng cho các doanh nghiệp thường bao gồm những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp, bao gồm: tên công ty hay mã số thuế,…
 • Số hiệu của chứng thư số (hay còn được gọi là số seri) và thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.
 • Tên tổ chức chứng thực chữ ký số và chữ ký số của các tổ chức chứng thực chữ ký số.
 • Thư hạn chế về mục đích hay phạm vi sử dụng của chứng số.
 • Một số hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Những nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, chữ ký số Token (hay USB Token) có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay và con dấu.

Chữ ký số Token (USB Token) là gì? Tính pháp lý của chữ ký số
USB Token được sử dụng để tạo ra một cặp khóa đi liền với nhau bao gồm khóa công khai và khóa riêng tư.

IV. Cách hoạt động của thiết bị USB Token

Mỗi USB Token đều sẽ có một series độc nhất bao gồm 8 hoặc 10 ký tự. Do đó, khi người dùng nhấn vào nút trên Token thì ngay lập tức một dãy số gồm các mã ngẫu nhiên gồm 6 chữ số sẽ xuất hiện lên màn hình của Token và thay đổi sau một khoảng thời gian nhất định (khoảng từ 30 đến 60 giây).

Bên cạnh đó, mỗi dãy mã sẽ dành riêng cho một khách hàng cụ thể và có hiệu lực duy nhất với một giao dịch tương ứng với một thời điểm nhất định. Đồng thời, dãy mã số này được tạo ra bằng một thuật toán rất phức tạp, do đó hiện nay vẫn chưa có trường hợp bẻ khóa thành công.

Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(bao gồm VAT)

 

1.826.000

 

2.741.000

 

3.109.000

Giá Khuyến Mãi 1.390.000 1.990.000 2.190.000

TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau: (giá trị tính:VNĐ)

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(Bao gồm VAT)

 

1.276.000

 

2.191.000

 

2.909.000

Giá Thanh Toán
990.000 1.390.000 1.890.000

V. Những lợi ích khi dùng chữ ký số USB Token

Việc sử dụng chữ ký số USB Token thường mang đến những lợi ích như:

 • Đảm bảo tính an toàn cũng như bảo mật thông tin chữ ký số.
 • Rút ngắn những quy trình không cần thiết khi xin chữ ký, từ đó giúp tiết kiệm thời gian.
 • Đáp ứng được một số yêu cầu pháp lý khi sử dụng văn bản hay hóa đơn điện tử.
 • Tiết kiệm được các khoản chi phí như: in ấn công văn, giấy tờ, hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ để xin xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền.
 • Xác định chính xác nguồn gốc văn bản.
Chữ ký số Token (USB Token) là gì? Tính pháp lý của chữ ký số
Một số lợi ích khi sử dụng chữ ký số thường gặp

XEM THÊM >> CKS (chữ ký số) là gì?

VI. Câu hỏi thường gặp khi sử dụng chữ ký số

1. Cách sử dụng thiết bị USB Token như thế nào?

Bạn có thể sử dụng USB Token bằng cách gắn chúng thông qua cổng USB của máy tính. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng phần mềm quản lý USB Token để xem hoặc thay đổi thông tin của USB Token, đổi mật khẩu hay xem thời hạn của chữ ký số.

2. Nếu USB Token bị hỏng thì phải làm sao?

Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp để được hướng dẫn khi USB token bị hỏng. Ngoài ra, trường hợp nếu mất USB Token, bạn cần đến ngay nhà cung cấp làm thủ tục hủy chứng thư cũ để mua lại USB Token cũng như cấp lại chứng thư số mới.

3. Một USB Token dùng cho nhiều doanh nghiệp có được không?

Một USB Token có thể lưu trữ nhiều chứng thư số cũng như các cặp khóa tương ứng khác nhau, tuy nhiên chỉ có một mật khẩu bảo vệ. Xét về mặt pháp lý, chứng thư được xem là con dấu của doanh nghiệp, do đó chúng cần được bảo mật để đảm bảo các giao dịch. Cùng chính vì vậy, các cá nhân hay doanh nghiệp nên sử dụng riêng USB Token để tránh những rủi ro.

4. Mật khẩu của thiết bị USB Token có sử dụng tiếng Việt không?

Mật khẩu Pin code của thiết bị USB Token không cho phép dùng tiếng Việt, do đó người dùng cần tắt tất cả các bộ gõ dấu tiếng Việt khi nhập để tránh việc Token bị nhập sai mã quá 5 lần sẽ phải đến nhà cung cấp để xin cấp lại mã mặc định.

Bài viết trên của Viettelnet.vn đã giới thiệu chi tiết về chữ ký số Token hay USB Token. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thông tin hữu ích nhất đến bạn đọc. Ngoài ra, nếu có nhu cầu mua chữ ký số, bạn có thể liên hệ với Mr. Cường qua email theo địa chỉ: [email protected] hoặc liên lạc tới số hotline 0866.222.9000963.14.53.53 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất.

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023

Chữ ký số NewCA có tốt không? Giới thiệu 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất Việt Nam hiện nay. Các tiêu chí lựa chọn chữ ký số an toàn, bảo mật thông tin.

Hiện nay, chữ ký số đang dần trở nên phổ biến nhờ vào tính tiện dụng và khả năng bảo mật thông tin cao hơn rất nhiều so với chữ ký truyền thống. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số khác nhau khiến người dùng không biết nên chọn dịch vụ nào để đảm bảo uy tín.

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp chữ ký số NewCA có tốt không và 10 đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số an toàn, bảo mật thông tin nhất 2023.

I. Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023 tại Việt Nam hiện nay

1. Chữ ký số Viettel

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Viettel-CA là dịch vụ chữ ký số được nghiên cứu và phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel

Viettel là thương hiệu uy tín lâu năm và nhận được nhiều phản hồi, đánh giá tốt từ phía khách hàng, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Ngoài ra, Viettel còn cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đi kèm, mang tới nhiều tiện ích cho doanh nghiệp. Dưới đây là những lý do mà bạn nên sử dụng chữ ký số của Viettel:

 • Đảm bảo chính hãng 100% vì dịch vụ chữ ký số sẽ do đội ngũ nhân viên chính thức Viettel-CA triển khai.
 • Chữ ký số này được nghiên cứu và phát triển bởi hơn 1000 đội ngũ kỹ sư Viettel-CA chuyên nghiệp.
 • Hiện nay, chữ ký số Viettel được tin dùng bởi hơn 1 triệu doanh nghiệp trong cả nước, chiếm tới hơn 30% thị phần.
 • Viettel có chính sách dịch vụ bảo hành trọn đời và tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 24/24 tận nơi, giúp bạn khắc phục mọi sự cố ngoài ý muốn bất cứ lúc nào.
 • Bạn có thể sử dụng chữ ký số này trong tất cả các giao dịch thư điện tử, email hoặc dịch vụ hành chính công.
 • Sở hữu hạ tầng Data Center hỗ trợ khách hàng lớn nhất châu Á hiện nay.
 • Tối ưu quỹ thời gian xử lý những công việc chuyên môn.

Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(bao gồm VAT)

 

1.826.000

 

2.741.000

 

3.109.000

Giá Khuyến Mãi 1.390.000 1.990.000 2.190.000

TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau: (giá trị tính:VNĐ)

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(Bao gồm VAT)

 

1.276.000

 

2.191.000

 

2.909.000

Giá Thanh Toán
990.000 1.390.000 1.890.000

2. Chữ ký số MISA eSign

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Chữ ký số MISA eSign được nhiều người lựa chọn

MISA eSign là phần mềm chữ ký số được phát triển bởi công ty CP MISA. Đây là đơn vị uy tín với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán, kê khai thuế, hóa đơn điện tử,… cho hơn 250000 tổ chức và hàng triệu doanh nghiệp hiện nay.

Một số ưu điểm nổi bật của chữ ký số MISA eSign đó là:

 • Hỗ trợ ký duyệt điện tử nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm thời gian.
 • Hỗ trợ ký duyệt nhanh trên file word .doc, pdf,… qua đó giúp tối ưu hóa chi phí in ấn.
 • Với MISA eSign, bạn có thể gửi chứng từ online mọi lúc mọi nơi.
 • Hỗ trợ giảm tình trạng gián đoạn công việc.

3. Chữ ký số VNPT

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Chữ ký số VNPT-CA đảm bảo an toàn trong mọi giao dịch

Đây là chữ ký số được nghiên cứu và phát triển bởi Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời được cấp giấy phép phân phối dịch vụ chữ ký số và chứng nhận chữ ký số công cộng.

Hiện nay, dịch vụ chữ ký số VNPT CA được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, qua đó đảm bảo giá trị pháp lý và tính toàn vẹn của các giao dịch điện tử. Ngoài ra, với chữ ký số này, bạn còn có thể thực hiện các giao dịch từ xa qua internet trở nên đơn giản, nhanh chóng, bảo mật và an toàn hơn.

4. Chữ ký số BKAV

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Đây là chữ ký số được cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông

Đây là một trong những chữ ký số xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nó còn được phát triển bởi đơn vị an ninh mạng hàng đầu và cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông nên người dùng có thể an tâm khi sử dụng.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, chữ ký số BKAV được mã hóa nhiều tầng, giúp tăng tính bảo mật thông minh tối ưu nhất. Ngoài ra, khi sử dụng chữ ký số này, bạn còn sở hữu một USB Token chứa mã bảo mật và mã công khai, giúp tránh tình trạng giả mạo hoặc tạo ra chữ ký số tương tự.

5. Chữ ký số FPT

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Chữ ký số FPT mang tới cho người dùng nhiều lợi ích ưu việt

FPT là công ty công nghệ thông tin với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án Thuế, Hải Quan, Bảo Hiểm,… Đặc biệt, công ty này còn nghiên cứu và cung cấp nhiều phần mềm tiện lợi như: Nộp thuế điện tử, Khai thuế qua mạng, iTaxViewer xác minh thông tin về chữ ký số,…

Đặc biệt, bằng việc sử dụng chữ ký số FPT, các doanh nghiệp đã có thể giảm tối đa thủ tục giấy tờ, tăng năng suất lao động và tiết kiệm thời gian lẫn chi phí cho công ty.

6. Chữ ký số Smartsign

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Sử dụng chữ ký số Smartsign đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng

Công ty chữ ký số ViNa là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng uy tín và được Bộ TT&TT cấp giấy phép. Tính tới thời điểm hiện tại, công ty đã cung cấp dịch vụ chữ ký số Smartsign cho hơn 200.000 cá nhân và doanh nghiệp nên bạn có thể an tâm khi lựa chọn.

7. Chữ ký số NewCA

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Sử dụng chữ ký số NewCA giúp lưu trữ thông tin và tăng tính bảo mật, tránh bị sao chép hay giả mạo hiệu quả

Đây là chữ ký số thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần Chữ ký số NewCA thành lập năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. Khi sử dụng chữ ký số này, bạn sẽ được sở hữu một USB NewCA Token giống như con dấu điện tử của doanh nghiệp, giúp lưu trữ thông tin của cá nhân hoặc doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

Nhiều người hiện nay thắc mắc chữ ký số NewCA có tốt không, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, NewCA USB Token được các đại lý trên toàn quốc phát triển và được nhiều người sử dụng đánh giá cao như:

 • Mức giá hợp lý hơn so với một số dịch vụ chữ ký số khác.
 • Chất lượng dịch vụ tốt, đảm bảo tính bảo mật cao.

8. Chữ ký số EFY

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Đây là loại chữ ký số đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn CA công cộng theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông với Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia

Đây là chữ ký số được pháp luật công nhận có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu với tổ chức. Do đó, nó được xem là giải pháp tối ưu với mọi giao dịch trên Internet, đồng thời được ứng dụng phổ biến vào nhiều lĩnh vực cần bảo mật cao khác.

Đặc biệt, chữ ký số EFY-CA còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn CA công cộng theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông với Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia. Giờ đây, mỗi cá nhân, doanh nghiệp chỉ cần một chữ ký số là có thể sử dụng trong tất cả các giao dịch, kê khai,… từ đó giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng, an toàn mà vẫn đảm bảo bảo mật cao nhất.

9. Chữ ký số CA2

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
CA2 là dịch vụ chữ ký số uy tín, an toàn và bảo mật cao

CA2 là chữ ký số được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm. Đây là đơn vị uy tín, được ra đời năm 1996 với khởi đầu là trung tâm Ứng dụng Công nghệ – Nacencomm thuộc Bộ Khoa học công nghệ.

Sau nhiều giai đoạn nghiên cứu giải pháp, triển khai, phát triển công nghệ thẻ thông minh PKI và hệ thống chữ ký số, CA2 đã nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của người sử dụng hiện nay.

10. Chữ ký số NEWTEL-CA

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Chữ ký số Newtel-CA được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghệ số khác nhau

Đây là dịch vụ chữ ký số uy tín, hoạt động theo giấy phép cung cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn được Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, Bộ Y tế và nhiều ngân hàng lớn chấp nhận sử dụng chính thức trong các giao dịch.

II. Tiêu chí lựa chọn dịch vụ chữ ký số đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin

1. Đảm bảo tính an toàn và bảo mật khi sử dụng

Chữ ký số là phương tiện được sử dụng để xác thực nhận dạng doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức, cụ thể:

 • Văn bản có chữ ký số sẽ cho biết thông tin chi tiết về chủ nhân của chữ ký số đó.
 • Trường hợp có tranh chấp liên quan đến văn bản ký nhận, chữ ký số là căn cứ để cơ quan chức năng có thể xác minh đơn vị đã ký chữ ký số này.

Ngoài ra, chữ ký số còn có rất nhiều tác dụng như: Kê khai thuế điện tử, đấu thầu giấy phép trực tuyến, khai hải quan điện tử, giao dịch trực tuyến,… Do đó, khi chọn nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số, bạn nên lưu ý kỹ về vấn đề bảo mật và tính an toàn để sử dụng.

2. Chọn đơn vị có hỗ trợ dịch vụ trước, trong và sau khi sử dụng chữ ký số

Chữ ký số NewCA có tốt không? Top 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023
Bạn nên ưu tiên chọn những đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ chữ ký số có chính sách hỗ trợ 24/7

Trong quá trình sử dụng chữ ký số khó có thể tránh khỏi những trục trặc, sự cố ngoài ý muốn khiến việc ký kết giao dịch, giấy tờ bị chậm trễ. Để khắc phục nhanh những điều này, bạn cần liên hệ phía nhà cung cấp để được hỗ trợ.

Vì vậy, việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín, có bộ phận chuyên hỗ trợ khách hàng 24/24 là điều nên được ưu tiên hàng đầu.

3. Hỏi giá dịch vụ trước khi sử dụng chữ ký số

Hầu hết người dùng thường cho rằng, chữ ký số có giá càng cao thì chất lượng dịch vụ sẽ càng tốt. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp. 

Tốt nhất, bạn nên tham khảo giá dịch vụ trước khi chọn mua và sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cần tránh các nhà cung cấp đưa ra mức giá rẻ bất thường vì nó có thể ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp sau này.

Bài viết trên của Viettelnet đã giới thiệu 10 dịch vụ chữ ký số tốt nhất năm 2023 tại Việt Nam hiện nay. Nếu cần tư vấn kỹ hơn về dịch vụ chữ ký số Viettel-CA, bạn hãy liên hệ qua hotline 0866.222.900 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho các công ty mới thành lập

Tìm hiểu chi tiết về thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho công ty, doanh nghiệp mới thành lập và những điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu.

Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu là thủ tục đầu tiên và cần thiết mà các công ty hay doanh nghiệp phải làm khi mới thành lập. Vậy thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cần chuẩn bị những gì? Quy trình, thủ tục khai thuế được tiến hành như thế nào? Mời bạn hãy cùng Viettelnet theo dõi ngay trong bài viết sau đây.

Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho các công ty mới thành lập

I. Nội dung hồ sơ khai thuế ban đầu mà doanh nghiệp cần chuẩn bị

1. Hồ sơ khai thuế ban đầu cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Khi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, các doanh nghiệp cần phải nộp những loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và dùng hóa đơn của doanh nghiệp.
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán (trong trường hợp doanh nghiệp đã có kế toán trưởng).
 • Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giám đốc của doanh nghiệp.
 • Bản đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định (trong trường hợp doanh đã có tài sản cố định).
 • Phiếu đăng ký thông tin của doanh nghiệp.
 • Tờ kê khai lệ phí môn bài
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền (trong trường hợp cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đi nộp hồ sơ).

2. Các thủ tục doanh nghiệp cần hoàn thành trước khi nộp hồ sơ khai thuế

Doanh nghiệp cần phải hoàn thành những thủ tục cơ bản như sau trước khi tiến hành nộp hồ sơ khai thuế:

 • Thực hiện treo bảng hiệu doanh nghiệp tại trụ sở

Trên bảng hiệu của doanh nghiệp đặt tại trụ sở cần có những nội dung như: địa chỉ trụ sở chính, tên công ty, mã số thuế công ty,… Người quản lý thuế sẽ trực tiếp đến  và kiểm tra bảng hiệu cũng như tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Việc mua chữ ký số được xem là thủ tục bắt buộc hoàn thành của mọi doanh nghiệp khi mới thành lập. Chữ ký số được doanh nghiệp sử dụng nhằm nộp kê khai lệ phí môn bài trên trang web của Tổng cục Thuế.

 • Thực hiện mở tài khoản cho doanh nghiệp và nộp tiền vào tài khoản

Các doanh nghiệp sẽ sử dụng chữ ký số trên để trình tiền trong tài khoản cũng như thực hiện nộp khoản lệ phí môn bài vào Kho bạc Nhà nước.

Doanh nghiệp cần hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết trước khi nộp hồ sơ khai thuế

II. Tìm hiểu chi tiết quy trình thực hiện kê khai thuế ban đầu

 • Bước 1: Thực hiện mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số 

Các doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số cho doanh nghiệp ngay sau khi được cấp giấy phép kinh doanh. Việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử hay nộp thuế điện tử cho Chi cục thuế cũng cần phải có chữ ký số và tài khoản ngân hàng để kê khai qua mạng điện tử.

Để mở tài khoản ngân hàng, kế toán viên của doanh nghiệp có thể liên hệ với ngân hàng mà doanh nghiệp lựa chọn làm việc. Sau khi đã được ngân hàng cung cấp tài khoản, các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư hoặc thông qua website dangkyquamang.dkkd.gov.vn trong vòng khoảng 10 ngày. 

Lưu ý: Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu quá thời hạn phát sinh vẫn chưa đăng ký tài khoản ngân hàng.

 • Bước 2: Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Để tiến hành kê khai phí môn bài, kế toán viên của doanh nghiệp có thể dùng phần mềm hỗ trợ kê khai và kết xuất XML tờ khai sau đó tiến hành nộp qua mạng. Đồng thời, doanh nghiệp cần nộp lệ phí môn bài ngay lập tức sau khi tờ khai thuế môn bài được thông báo nộp thành công để tránh xảy ra trường hợp nộp muộn và bị phạt.

Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý về thời hạn nộp lệ phí môn bài (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu bước vào hoạt động kinh doanh).

Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho các công ty mới thành lập
Doanh nghiệp cần kê khai và nộp lệ phí môn bài đúng thời hạn để tránh bị phạt
 • Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và hóa đơn 

Hai phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân được áp dụng hiện nay là phương pháp trực tiếp và gián tiếp phù hợp với hai kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý.

Thông thường khi mới thành lập, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn hình thức kê khai theo quý. Hạn nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp là vào ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo.

Đối với kê khai hóa đơn, ngay sau khi đăng ký thành công và được cung cấp hóa đơn, doanh nghiệp cần phải thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng (nếu là hóa đơn điện tử). Trong trường hợp không thông báo phát hành mà doanh nghiệp tự ý sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ bị phạt.

Nếu doanh nghiệp sử dụng các loại hóa đơn kê khai trực tiếp hoặc hóa đơn bán hàng, các kế toán viên có thể lên Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp để làm thủ tục mua.

Lưu ý: Các doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Các kế toán có thể dựa vào kết quả cũng như số liệu thống kê kinh doanh để tự tạm tính và nộp lên Chi cục Thuế khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có lãi.

 • Bước 4: Tiến hành chọn hình thức kế toán và khấu hao tài sản cố định

– Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Doanh nghiệp có thể tự quyết định phương pháp và thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo với các cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.”

Nghĩa là các doanh nghiệp cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu tiến hành trích khấu hao tài sản cố định. Đồng thời, để xác định hình thức chế độ kế toán phù hợp cần phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó:

 • Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh rất nhỏ, nhỏ và vừa sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho các công ty mới thành lập
Lựa chọn hình thức kế toán và khấu hao tài sản cố định là thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện khi mới thành lập

III. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp

1. Địa điểm để nộp hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp

Chi cục thuế tại các quận hay huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ là đơn vị cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Đây là cơ quan sẽ được ghi cụ thể trong phiếu Thông báo về cơ quan Thuế quản lý gửi về doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ gửi thông báo kèm kèm theo giấy phép kinh doanh về cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp hoàn thành các quy trình và thủ tục thành lập.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ kê khai thuế ban đầu sớm nhất có thể.

2. Thời gian để nộp hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nếu tiến hành hoạt động kinh doanh ngay sau khi nhận được giấy phép kinh doanh thì thời hạn doanh nghiệp đó phải nộp hồ sơ khai thuế ban đầu là ngày cuối cùng của tháng ghi trên giấy phép kinh doanh. 

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đã nhận được giấy phép kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động ngay sau đó thì thời hạn nộp hồ sơ thuế ban đầu sẽ là 30 ngày kể từ ngày được ghi trên giấy phép kinh doanh. 

Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu cho các công ty mới thành lập
Thời hạn mà các doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế ban đầu là ngày cuối cùng của tháng ghi trên giấy phép kinh doanh

IV. Một số điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Các doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau đây khi chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu:

 • Chuẩn bị hai bản công văn đăng ký hình thức và chế độ kế toán doanh nghiệp bao gồm các nội dung: hình thức nhập xuất hàng hóa, hình thức ghi sổ kế toán, hình thức kế toán, phương pháp kế toán, chế độ kế toán áp dụng, loại hóa đơn sử dụng.
 • Chuẩn bị sẵn hai bản công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp lựa chọn áp dụng.
 • Chuẩn bị bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế (theo Thông tư 45/2013/TT-BTC) và hai bản đăng ký bổ sung vào hồ sơ khai thuế.
 • Chuẩn bị một bản giấy ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp).

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ đến bạn thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu công ty mới thành lập chi tiết nhất. Mong rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích và áp dụng được cho doanh nghiệp của mình.

Hiện nay, Viettel là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số điện tử Viettel-CA được nhiều cá nhân và doanh nghiệp tin chọn nhờ chất lượng đạt chuẩn quốc tế và đáp ứng đúng quy định pháp luật cùng nhiều thế mạnh như: thủ tục đơn giản, kích hoạt dễ dàng, tư vấn tận tình, hỗ trợ sau bán tốt,….

Chính vì vậy, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với Viettelnet thông qua hotline 0866.222.900 hoặc liên hệ với Mr. Cường kỹ thuật qua địa chỉ email: [email protected] để được hỗ trợ tư vấn, báo giá tận tình nhất.

Lợi ích ưu việt khi sử dụng chữ ký số giao dịch ngân hàng

Chữ ký số có đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch ngân hàng không? Ưu điểm nổi bật của dịch vụ chữ ký số trong giao dịch ngân hàng.

Bảo mật và an toàn thông tin là những vấn đề quan trọng hàng đầu trong các giao dịch ngân hàng hiện nay. Trong khi đó, việc ứng dụng chữ ký số được xem là giải pháp hữu hiệu, có thể giải quyết triệt để các nguy cơ an ninh trong mọi giao dịch trực tuyến.

Để hiểu rõ hơn về những lợi ích ưu việt khi sử dụng chữ ký số giao dịch ngân hàng, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Viettelnet.

Lợi ích ưu việt khi sử dụng chữ ký số giao dịch ngân hàng
Chữ ký số được ứng dụng phổ biến trong hầu hết các giao dịch ngân hàng hiện nay

I. Ứng dụng của chữ ký số trong giao dịch ngân hàng hiện nay

1. Tính bảo mật của chữ ký số

Chữ ký số được quốc tế lẫn Việt Nam công nhận về tính pháp lý và có thể thay thế hoàn toàn cho chữ ký tay. Bên cạnh đó, nó có các thuộc tính định danh, xác thực đúng nguồn gốc nên đảm bảo được tính vẹn toàn của dữ liệu nhận được và chống từ chối.

Theo đó, chữ ký số sử dụng một cặp khóa đó là:

 • Khóa bí mật (private key): Là khóa thuộc hệ thống mã không đối xứng được dùng để tạo chữ ký số.
 • Khóa công khai (public key): Là khóa thuộc hệ thống mã không đối xứng, thường được sử dụng để xác thực chữ ký số.

Lưu ý, bạn không thể sử dụng khóa công khai để tìm ra khóa bí mật là gì.

2. Tính tiện ích của chữ ký số

Lợi ích ưu việt khi sử dụng chữ ký số giao dịch ngân hàng
Sử dụng chữ ký số trong giao dịch ngân hàng giúp tối đa hóa thời gian, công sức cho người sử dụng

Trong thời đại công nghệ điện tử ngày nay, chữ ký số được xem là phương tiện hữu hiệu giúp các ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh với các bên liên quan. Bên cạnh đó, so với văn bản giấy sử dụng chữ ký tay, văn bản điện tử được đánh giá cao hơn khi có thể truyền đi và xử lý nhanh chóng qua đường Internet.

Vì vậy, ứng dụng chữ ký số ngân hàng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bên cạnh đó, đây là phương thức làm tăng hiệu quả lao động và vẫn đảm bảo tính pháp lý, toàn vẹn của dữ liệu. Đặc biệt, chữ ký số còn giúp ngân hàng tối ưu chi phí đầu tư, triển khai hoặc mở rộng dịch vụ, đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi ro và hỗ trợ xây dựng hình ảnh ngân hàng hiện đại, an toàn và tin cậy.

Ngoài ra, sử dụng chữ ký điện tử còn mang tới nhiều lợi ích khác cho khách hàng như: tránh nguy cơ bị giả mạo chữ ký, phòng ngừa làm giả tài liệu, cho phép xác định tác giả văn bản lẫn tính nguyên gốc của văn bản.

3. Những ứng dụng phổ biến của chữ ký số trong giao dịch ngân hàng nhà nước

Tại ngân hàng, chữ ký số được dùng lưu chuyển các văn bản điện tử có mẫu cố định như: biểu mẫu đăng ký hoặc thay đổi dịch vụ nội bộ, thay đổi thông tin người dùng, yêu cầu thay đổi mật khẩu,…

II. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ chữ ký số Viettel-CA

Lợi ích ưu việt khi sử dụng chữ ký số giao dịch ngân hàng
Viettel-CA là dịch vụ chữ ký số được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn vì sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội
 • Sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel-CA được cam kết chính hãng trực tiếp 100% và do chính đội ngũ nhân viên chính thức của Viettel-CA triển khai.
 • Đây là dịch vụ chữ ký điện tử do hơn 1000 kỹ sư Viettel-CA chuyên nghiệp, có chuyên môn trình độ cao nghiên cứu và phát triển.
 • Dịch vụ này được tin dùng bởi hơn 1 triệu doanh nghiệp cả nước, chiếm tới hơn 30% thị phần.
 • Sử dụng chữ ký số Viettel-CA sẽ được hưởng chính sách bảo hành trọn đời và hỗ trợ kỹ thuật 24/24 tận nơi.
 • Loại chữ ký số này có thể sử dụng cho tất cả các giao dịch điện tử, email hoặc dịch vụ hành chính công.
 • Viettel-CA có hỗ trợ hạ tầng Data Center lớn nhất châu Á hiện nay.

Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(bao gồm VAT)

 

1.826.000

 

2.741.000

 

3.109.000

Giá Khuyến Mãi 1.390.000 1.990.000 2.190.000

TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau: (giá trị tính:VNĐ)

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(Bao gồm VAT)

 

1.276.000

 

2.191.000

 

2.909.000

Giá Thanh Toán
990.000 1.390.000 1.890.000

Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Cá Nhân Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá xuất hóa đơn (bao gồm VAT) 1.045.000 1.391.500 1.573.000 
Giá thanh toán
945.000 1.190.000 1.390.000

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ CKS VIETTEL-CA CÁ NHÂN: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

III. Một số ứng dụng của chữ ký số Viettel cho ngân hàng phổ biến hiện nay

Hiện nay, chữ ký số Viettel-CA được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực thuộc môi trường điện tử. Dưới đây là một số ứng dụng nổi bật của Viettel-CA:

IV. Viettelnet – Dịch vụ tư vấn chữ ký số tại Viettel cho ngân hàng giá rẻ uy tín

Lợi ích ưu việt khi sử dụng chữ ký số giao dịch ngân hàng
Viettelnet là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn chữ ký số Viettel-CA với chính sách giá tốt nhất hiện nay

Hiện nay, Viettel-CA là một trong những dịch vụ chữ ký số uy tín được nhiều cá nhân, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn. Không chỉ đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam mà chữ ký điện tử này còn đạt các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO/IEC 27001, CMMI và CSA STAR. Do đó, người dùng có thể an tâm sử dụng khi cần ký hóa đơn điện tử, nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế,…  qua mạng.

Để được tư vấn và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký chữ ký số Viettel-CA, bạn có thể liên hệ với Viettelnet để được hỗ trợ tận tâm. Đây là đại lý thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel có chính sách giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, sử dụng dịch vụ do Viettelnet cung cấp còn được hỗ trợ 24/7, lắp đặt tận nơi và hoàn thành bàn giao trong ngày.

Bài viết trên đã chia sẻ rõ về lợi ích của chữ ký số trong giao dịch ngân hàng. Nếu cần tư vấn kỹ hơn về chữ ký số Viettel-CA, bạn hãy liên hệ với Viettelnet qua hotline 0866.222.9000963145353 hoặc gửi thư qua email: [email protected] để được hỗ trợ nhanh và tốt nhất.

4 lợi ích của chữ ký số trong giáo dục trường học

Những lợi ích nổi bật của chữ ký số trong giáo dục trường học. Tìm hiểu về tính năng, ưu điểm và đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel-CA.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai sử dụng chữ ký số rộng rãi nhằm giúp đội ngũ cán bộ nâng cao hiệu quả quản lý các công việc liên quan. Bên cạnh đó, nó còn làm đơn giản hóa giấy tờ, giảm thiểu các lỗi biểu mẫu trong quá trình phê duyệt văn bản cùng rất nhiều lợi ích khác. 

Để hiểu rõ hơn về lợi ích của chữ ký số trong giáo dục trường học cũng như việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Viettelnet.

4 lợi ích của chữ ký số trong giáo dục trường học
Ứng dụng chữ ký số trong giáo dục, trường học đem tới nhiều lợi ích và giúp tiết kiệm thời gian

I. Lợi ích khi sử dụng chữ ký số trong giáo dục trường học

1. Tự động hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro ngoài ý muốn

Đây là một trong những lợi ích nổi bật khi ứng dụng chữ ký số trong ngành giáo dục đào tạo. Thông qua nó, việc trình bày và ký tài liệu như: điền mẫu đơn nhập học, ký điện tử bằng cấp, đánh dấu chứng chỉ,… sẽ được tự động, từ đó trở nên đơn giản, nhanh chóng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, ứng dụng chữ ký số còn giúp giảm thiểu rủi ro từ việc in ấn lỗi, phát sinh chi phí bảo trì máy in hỏng hoặc trục trặc trong khâu vận chuyển. Bên cạnh đó, giải pháp chữ ký điện tử còn giúp theo dõi và quản lý tài liệu, tránh tình trạng mất tài liệu quan trọng hiệu quả.

2. Đảm bảo an toàn, tránh thất lạc hay làm giả tài liệu 

Bằng việc sử dụng chữ ký số, toàn bộ thông tin của học sinh, sinh viên cùng những tài liệu quan trọng của cơ sở giáo dục sẽ được đảm bảo an toàn và không bị đánh cắp hay bị giả mạo, thất lạc tài liệu. Bên cạnh đó, nó còn cho phép các tổ chức dễ dàng chia sẻ tài liệu quan trọng với phụ huynh bất cứ lúc nào khi được yêu cầu.

Ngoài ra, ứng dụng chữ ký điện tử trong ngành giáo dục còn giúp bạn có thể kiểm tra toàn bộ thông tin quan trọng của chữ ký. Thông qua nó, bạn sẽ tìm được người ký văn bản này ở thời gian nào hoặc địa điểm ký ở đâu để xác minh tài liệu.

3. Làm đơn giản hóa quy trình ứng dụng và các thủ tục hành chính

4 lợi ích của chữ ký số trong giáo dục trường học
Sử dụng chữ ký số giúp đơn giản hóa quy trình ứng dụng, giản lược thủ tục hành chính trong giáo dục hiệu quả

Nộp đơn là một trong những thủ tục hành chính diễn ra phổ biến trong ngành giáo dục. Với cách ký tay truyền thống, học sinh, sinh viên cần rất nhiều thời gian để hoàn tất việc này. Tuy nhiên, với chữ ký số, việc ký gửi tài liệu sẽ trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Ngoài ra, chứ ký điện tử còn giúp giám sát các mẫu đơn, tự động thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh cần ký đơn, ký gửi tài liệu cho ngành giáo dục, cung cấp tài liệu khi được yêu cầu,… Toàn bộ công việc này trở nên đơn giản, nhanh chóng và đơn giản hóa quy so với phương pháp truyền thống.

4. Nền tảng cho các quy trình thể chế và hội nhập toàn diện

Chữ ký số là nền tảng vững chắc và tin cậy để các công nghệ hiện đại được tích hợp lại với nhau. Điều này sẽ mang tới lợi thế tiềm năng trong việc triển khai quy mô lớn nhiều phòng ban chức năng khác nhau.

Một số giải pháp điện tử tích hợp hiệu quả với quy trình quản trị khác bao gồm: tự động hóa bán hàng, quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý nội dung doanh nghiệp,… Việc tích hợp với chữ ký số giúp đảm bảo chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện với phạm vi rộng khắp các quy trình hành chính và giáo dục.

XEM THÊM >> Chữ ký số Ngân Hàng

II. Giới thiệu chi tiết về dịch vụ chữ ký số Viettel trong giáo dục

1. Tính năng sản phẩm

4 lợi ích của chữ ký số trong giáo dục trường học
Chữ ký số Viettel-CA sở hữu nhiều tính năng nổi bật và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(bao gồm VAT)

 

1.826.000

 

2.741.000

 

3.109.000

Giá Khuyến Mãi 1.390.000 1.990.000 2.190.000

TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau: (giá trị tính:VNĐ)

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(Bao gồm VAT)

 

1.276.000

 

2.191.000

 

2.909.000

Giá Thanh Toán
990.000 1.390.000 1.890.000

Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Cá Nhân Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá xuất hóa đơn (bao gồm VAT) 1.045.000 1.391.500 1.573.000 
Giá thanh toán
945.000 1.190.000 1.390.000

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ CKS VIETTEL-CA CÁ NHÂN: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Chữ ký số Viettel-CA là dịch vụ ký số hiện đại, an toàn và bảo mật thông tin với những tính năng nổi bật như:

 • Công nghệ duy nhất có tính pháp lý và được pháp luật công nhận theo Luật Giao dịch điện tử 2005 51/2005/QH11 và Nghị định 130/2018/NĐ-CP.
 • Đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật vì Viettel-CA được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin giỏi. Bên cạnh đó, mô hình này còn được áp dụng các công nghệ mới nhất và được trang bị nhiều lớp bảo mật cao cấp.
 • Hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử khác nhau bao gồm kê khai thuế điện tử, Hải quan điện tử, Hóa đơn điện tử, BHXH điện tử,…
 • Toàn bộ giao dịch điện tử đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối với quy trình thực hiện nhanh chóng.

2. Ưu điểm vượt trội chữ ký số Viettel cho trường tiểu học, trung học phổ thông, mầm non

So với những dịch vụ chữ ký số khác, Viettel-CA được người dùng đánh giá cao hơn khi sở hữu những ưu điểm vượt trội sau đây:

 • Ngoài việc sử dụng USB Token truyền thống, chữ ký số Viettel-CA còn hỗ trợ ký trên mọi thiết bị di động với điều kiện có sóng Viettel.
 • Mạng lưới kênh bán rộng rãi và có đội ngũ hỗ trợ đông đảo, đảm bảo chăm sóc khách hàng 24/7.
 • Quy trình cấp phát chứng thư số nhanh chóng trong khoảng 24 giờ.
 • Viettel-CA hỗ trợ kết nối với nhiều phần mềm nghiệp vụ khác nhau.

III. Viettelnet – Đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín tại Việt Nam cho nghành Giáo Dục, trường học

4 lợi ích của chữ ký số trong giáo dục trường học
Viettelnet là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel hàng đầu tại Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số đã được ra đời. Trong đó, chữ ký điện tử được nghiên cứu và phát triển bởi Viettel được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng rộng rãi.

Để được hỗ trợ chọn dịch vụ chữ ký số phù hợp hoặc cần tư vấn kỹ hơn về cách cài đặt, sử dụng hình thức chữ ký này, bạn có thể liên hệ với Viettelnet. Đây là đơn vị uy tín, không chỉ cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nhanh chóng, hỗ trợ hậu mãi tận tình mà còn có chính sách giá tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Trên đây là những lợi ích nổi bật của chữ ký số trong giáo dục trường học. Nếu cần tư vấn thủ tục đăng ký chữ ký số Viettel-CA với những chính sách giá hợp lý nhất, bạn có thể liên hệ với Viettelnet qua hotline 0866.222.900 hoặc 0963 14 53 53 để được hướng dẫn tận tâm.

Thông tin quan trọng về chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay

Chữ ký điện tử của bác sĩ trên chứng từ y tế (đơn thuốc, phiếu khám,…) có hợp lệ không? Những lợi ích của chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay.

Hiện nay, chữ ký số được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các giao dịch điện tử ở mọi lĩnh vực, bao gồm cả y tế và bệnh viện. Bằng cách này, mọi thủ tục khám chữa bệnh của người dân đã được đơn giản hóa triệt để, đồng thời góp phần làm hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

Tuy nhiên, nhiều người dùng còn băn khoăn không biết chữ ký điện tử trên chứng từ y tế có hợp lệ hay không. Bài viết dưới đây của Viettelnet sẽ giúp bạn tìm được lời giải đáp chi tiết cho thắc mắc này.

Thông tin quan trọng về chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay
Chữ ký số được ứng dụng rộng rãi trong y tế, bệnh viện

I. Quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số của Bộ Y tế

Thực tế hiện nay cho thấy, ứng dụng chữ ký số đang được triển khai rộng rãi ở mọi giao dịch điện tử và các giải pháp Chính phủ điện tử hoặc Thương mại điện tử. Điều này đem tới cho tổ chức, doanh nghiệp nhiều lợi ích như: tiết kiệm chi phí in ấn, giảm bớt thời gian di chuyển trong quản lý công văn, giấy tờ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, bệnh viện, chữ ký số được xem là giải pháp hữu hiệu cho việc cải cách thủ tục hành chính, điều hành báo cáo và văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy. Bên cạnh đó, nó còn giúp số hóa các thủ tục khám chữa bệnh, mang tới sự tiện lợi, dễ dàng cho người bệnh.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Y tế đã và đang từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số thông qua các công việc sau:

 • Khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin và nhu cầu sử dụng chữ ký số tại những đơn vị trong cơ quan Bộ Y tế.
 • Tiến hành tổ chức các hội thảo giới thiệu về tính pháp lý cùng khả năng ứng dụng của chữ ký số.
 • Tiến hành đăng ký, tạo chữ ký số, chứng thư số và các phần mềm công cụ chữ ký số.
 • Tổ chức tập huấn, cấp phát và hướng dẫn sử dụng chữ ký số.
 • Tiến hành tích hợp chữ ký số vào hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản điện tử.
 • Triển khai đưa chữ ký số vào các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế. Ngoài ra, tại hội thảo, Bộ Y tế đã đưa ra những danh mục các loại văn bản sử dụng chữ ký số để các đại biểu thảo luận và cho ý kiến.

II. Chữ ký điện tử của bác sĩ trên chứng từ y tế (đơn thuốc, phiếu khám, chỉ định xét nghiệm…) có hợp lệ hay không?

Thông tin quan trọng về chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay
Chữ ký số trong y tế, bệnh viện có giá trị pháp lý theo quy định của Luật hiện hành

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Giao dịch điện tử 2005, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử được cụ thể như sau:

Điều 24. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử

 1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu chữ ký điện tử được sử dụng để ký thông điệp dữ liệu đó đáp ứng các điều kiện sau đây:
 2. a) Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung thông điệp dữ liệu;
 3. b) Phương pháp đó là đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó thông điệp dữ liệu được tạo ra và gửi đi.
 4. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này và chữ ký điện tử đó có chứng thực.
 5. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 8 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, quy định về giá trị pháp lý của chữ ký số bao gồm:

Nếu pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với thông điệp đó là được ký bằng chữ ký số, đồng thời chữ ký số phải được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Nếu pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu đó là cần được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức, đồng thời chữ ký số này phải được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Chương V Nghị định 130/2018/NĐ-CP có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ TRONG NGHÀNH Y TẾ, BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM, BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(bao gồm VAT)

 

1.826.000

 

2.741.000

 

3.109.000

Giá Khuyến Mãi 1.390.000 1.990.000 2.190.000

TỔNG ĐÀI LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VIETTEL-CA: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

Đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau: (giá trị tính:VNĐ)

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn

(Bao gồm VAT)

 

1.276.000

 

2.191.000

 

2.909.000

Giá Thanh Toán
990.000 1.390.000 1.890.000

Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Cá Nhân Viettel-CA các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá xuất hóa đơn (bao gồm VAT) 1.045.000 1.391.500 1.573.000 
Giá thanh toán
945.000 1.190.000 1.390.000

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ CKS VIETTEL-CA CÁ NHÂN: 0963.14.5353 (Zalo) hoặc 0866.222.900

Email: [email protected] & [email protected]

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số toàn Quốc: 1800.8000

XEM THÊM >> Chữ ký số cho trường học

>> chữ ký số trong giao dịch ngân hàng

III. 5 lợi ích nổi bật khi sử dụng chữ ký số trong nghành y tế, bệnh viện

1. Tiết kiệm thời gian

Bằng việc ứng dụng chữ ký số, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một tệp dữ liệu nhanh chóng, từ đó tiết kiệm thời gian lẫn chi phí đi lại.

Không phải in ấn các hồ sơ để khai báo thuế, giúp tiết kiệm ngân sách lưu trữ hồ sơ và không mất thời gian, công sức khi làm việc với cơ quan thuế.

Quá trình ký kết giấy tờ, văn bản điện tử trở nên nhanh chóng và có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi.

2. Nâng cao tính bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin

Thông tin quan trọng về chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay
Sử dụng chữ ký số giúp bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin, tài liệu khám chữa bệnh

Ứng dụng chữ ký số là giải pháp tối ưu giúp nâng cao bảo mật và tăng tính an toàn thông tin vì các tài liệu ở dạng vật lý thường khó bị theo dõi, thất lạc hoặc hư hỏng.

3. Tránh tình trạng bị giả mạo

Theo thông tin từ các chuyên gia trong và ngoài nước cho biết, khả năng chữ ký số bị giả mạo là không có. Trong khi đó, chữ ký tay trên giấy có nguy cơ bị làm giả khá cao, lên tới 90%. Do đó, bạn nên sử dụng chữ ký số để giúp thông tin được bảo mật 100% nhờ công nghệ mã hóa công khai.

4. Góp phần bảo vệ môi trường

Thông tin quan trọng về chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay
Ứng dụng chữ ký số trong y tế, bệnh viện góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả

Quá trình sản xuất các vật phẩm bằng giấy có thể gây ra hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng xấu tới môi trường. Trong khi đó, dùng chữ ký số với USB Token sẽ hạn chế việc in ấn văn bản, giấy tờ tối ưu.

5. Hỗ trợ truyền tải thông tin nhanh chóng, dễ dàng

Thông qua phần mềm quản lý tài liệu, việc lưu trữ và chia sẻ tài liệu trở nên dễ dàng và thuận tiện chỉ với một cú nhấp chuột. Do đó, khi cần chuyển giấy tờ, văn bản điện tử đã ký cho đối tác sẽ diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống.

IV. Nên sử dụng dịch vụ chữ ký số ở đâu tốt nhất hiện nay?

Thông tin quan trọng về chữ ký số trong y tế, bệnh viện hiện nay
Viettelnet là đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel-CA với giá tốt nhất hiện nay

Trên thị trường hiện nay có nhiều nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp phép. Tuy nhiên, mỗi đơn vị sẽ có những tính năng, chế độ bảo hành cùng chính sách chăm sóc khách hàng khác nhau. Do đó, bạn nên ưu tiên chọn lựa nhà cung cấp uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm cùng dịch vụ hậu mãi tốt nhất như chữ ký số của Viettel.

Viettel là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp doanh nghiệp, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử,… cho gần 1 triệu doanh nghiệp, tổ chức và hàng triệu cá nhân kinh doanh. Đặc biệt, chữ ký số Viettel-CA còn đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu eIDAS, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Để được hướng dẫn mua và cài đặt chữ ký số, bạn có thể liên hệ với Viettelnet. Đây là đơn vị thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có chính sách giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. 

Tại đây, quá trình mua và kích hoạt chữ ký số Viettel-CA rất đơn giản, nhanh chóng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0866.222.900 hoặc website viettelnet.vn để được giải đáp nhanh nhất.

Trên đây là những thông tin về chữ ký số trong y tế, bệnh viện mà Viettelnet tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng qua nội dung này, bạn đã thấy được tầm quan trọng của chữ ký số trong lĩnh vực này, đồng thời chọn lựa chọn đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử an toàn, bảo mật tốt nhất.