Cách đăng ký tờ khai nộp qua mạng trên hệ thống Etax của tổng cục thuế

Để đăng ký tờ khai nộp qua mạng viettelnet.vn hướng dẫn bạn thực hiện theo 2 bước dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Etax

Bước 2: Đăng ký thêm tờ khai nộp qua mạng.

Sau đây là các bước chi tiết:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Etax

Bước 1.1: Ban khởi động trình duyệt Google Chorme và đăng nhập vào web site của hệ thống Etax  bằng cách nhấn vào biểu tương Doanh nghiệp (1) sau đó nhấn vào nút đăng nhập (2).

Bước 1.2 Đăng nhập vào hệ thống thuế bằng cách nhập MST và mật khẩu để truy nhập hệ thống sau đó nhấn nút Đăng nhập (3).

Bước 2: Đăng ký thêm tờ khai nộp qua mạng.

Bước 2.1 Đăng ký thêm tờ khai.

Để đăng ký thêm tờ khai Bạn chọn Menu Khai thuế (1) sau đó chọn chức năng Đăng ký tờ khai (2), chọn nút Đăng ký thêm tờ khai (3)


Bước 2.2: Chọn tờ khai cần đăng ký nộp qua mạng (theo tháng/quý)

Để chọn loại tờ khai cần đăng ký bạn chọn loại kỳ kê khai, kỳ bắt đầutích chọn tờ khai tương ứng cần đăng ký (có thể chọn nhiều loại tờ khai đăng ký 1 lần)

 

Nhấn tiếp tục để xác nhận đăng ký cuối cùng nhấn Chấp nhận để hoàn thành đăng ký.

Xem video hướng dẫn đăng ký nộp tờ khai qua mạng tại đây.

Như vậy với 2 bước làm cơ bản như đã trình bày, bạn có thể dễ dàng đăng ký tờ khai nộp qua mạng trên hệ thống Etax của tổng cục thuế. Chúc các bạn thành công nhé.

Xem thêm:

>> hướng dẫn gửi tờ khai báo cáo tài chính

>> hướng dẫn gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

>> hướng dẫn nộp tờ khai trên hệ thống etax

>> hướng dẫn lấy lại mật khẩu etax

>> Kê khai nộp thuế trên hệ thống etax của tổng cục thuế

>> cài đặt công cụ ký số trên hệ thống Etax