Cách sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

Hoàng Hải Yến - Cập nhật lúc: 08:03 - 23/03/2024   - 15 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên hệ thống Sinvoice: thêm mẫu hóa đơn, thêm ký hiệu hóa đơn, lập thông báo phát hành.

Để sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo thông tư 78, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với nhân viên kỹ thuật của Viettel – để được tư vấn chi tiết và  hướng dẫn chuyển đổi nhanh nhất. 

Hãy cùng Viettelnet theo dõi các bước sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 đơn giản nhất ngay sau đây.

Cách sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

I. Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và một số thông tin cơ bản

Ngày 17/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành TT78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn và chứng từ.

Tính từ trước đến nay, đây là văn bản quy phạm pháp luật mới nhất quy định về hóa đơn điện tử. 

Loại văn bản Thông tư
Số 78/2021/TT-BTC
Tổ chức ban hành Bộ Tài Chính
Ngày ban hành 17-09-2021
Ngày có hiệu lực thi hành 01-07-2022
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn và chứng từ

II. Những nội dung chính về hóa đơn điện tử được cập nhật theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Một số điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC:

 1. Lộ trình và thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử
 2. Được quyền ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
 3. Công bố mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử
 4. Giải thích quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử, mẫu số hóa đơn
 5. Các trường hợp xử lý hóa đơn có sai sót đã gửi cho cơ quan thuế
 6. Chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế
 7. Quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng
 8. Quy định hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 9. Tiêu chí chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

XEM THÊM DỊCH VỤ MỚI:

>> Dịch vụ hợp đồng điện tử Viettel- Vcontract

>> Giải pháp chữ ký số Cloud Viettel-CA

>>Tem, Vé, Thẻ điện tử Viettel

III. Nghị định 123, Thông tư 78 về hóa đơn điện tử khác gì với các quy định cũ?

1. So sánh thời điểm bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử

 • Khoản 2, Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

Việc thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã điều chỉnh thời gian bắt buộc:

Doanh Nghiệp phải chuyển đổi hóa đơn điện tử theo TT78 khi mua – bán hàng hóa dịch vụ trước ngày 01/07/2022.

Trong đó, nội dung của TT78/2021/TT-BTC khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/07/2022.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nên triển khai sớm hóa đơn điện tử trước thời hạn để có những lợi ích và lợi thế cạnh tranh:

 • Khai thác tối đa lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Triển khai trước thời hạn để tránh bị ùn tắc khi các doanh nghiệp đồng loạt triển khai cùng lúc
 • Các nhà cung cấp sẽ có thời gian và nguồn lực để hỗ trợ kỹ hơn cho doanh nghiệp
 • Có thời gian chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở kỹ thuật hạ tầng, tích hợp hệ thống có liên quan trong quy trình nội bộ
 • Đội ngũ nhân viên có thời gian thích nghi và khắc phục lỗi khi sử dụng phần mềm
 • Giảm thiểu rủi ro về việc bị gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh

2. So sánh quy định về số hóa đơn điện tử

 • Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, TT68/2019/TT-BTC

Số hóa đơn điện tử gồm tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12, tối đa đến số 99 999 999. Sang năm tiếp theo, đánh quay lại vòng từ số 1.

Lưu ý: Trường hợp số hóa đơn điện tử không được lập theo nguyên tắc trên thì phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn chỉ được lập một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

 • Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Số hóa đơn gồm tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12, tối đa đến số 99 999 999.

Lưu ý: Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng dần theo thời gian, mỗi số hóa đơn chỉ được lập một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

3. So sánh thời điểm ký số hóa và lập hóa đơn điện tử

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP, TT68/2019/TTBTC

Thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo thời điểm người bán ký số trên hóa đơn hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 TT68/2019/TT-BTC. 

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thời điểm ký số trên hóa đơn là thời điểm người bán, người mua ký chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm. Trong trường hợp thời điểm ký hóa đơn điện tử đã lập khác với thời điểm lập hóa đơn thì xác định bằng thời điểm khai thuế.

4. So sánh quy định lập hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, TT68/2019/TTBTC thì Doanh nghiệp không sử dụng bảng kê hóa đơn điện tử.

Công ty không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại có bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng. Trường hợp công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn in mà việc lập và in hóa đơn được thực hiện trực tiếp từ phần mềm, cụ thể:

Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như trang đầu; cùng tên, MST, địa chỉ của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt “tiếp theo trang trước – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang, Y là tổng số trang của hóa đơn).

Tuy nhiên, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành 19/10/2020 và có hiệu lực 01/07/2022 lại quy định: Các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh được phép sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của cơ quan có thẩm quyền.

IV. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

Để lập và nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT TT78 trên hệ thống SInvoice, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thêm mẫu hóa đơn

Cách sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

 • Vào mục quản lý phát hành, chọn khởi tạo thông tin doanh nghiệp
 • Cập nhật đầy đủ thông tin gồm số điện thoại/Email liên hệ/trên hóa đơn và bấm ghi lại
 • Bấm sang mục 3 – quản lý tên mẫu hóa đơn, chọn thêm mới, chọn: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (ND123 – TT78)

Cách sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

 • Ở mục 04, chọn tên mẫu hóa đơn theo TT78 vừa mới tạo, chọn 1 mẫu hóa đơn trên hệ thống, chọn logo và Watermark, sau đó bấm xem thử và ghi lại nếu bạn thấy đã phù hợp

Bước 2: Thêm ký hiệu hóa đơn

Trên thanh menu, bạn vào quản lý phát hành, chọn quản lý ký hiệu hóa đơn và chọn thêm mới ký hiệu hóa đơn. Ký hiệu theo quy định của TT78 hướng dẫn bỏ ký tự chữ số đầu tiên, chỉ thêm 6 ký tự sau đó.

Ví dụ: về ký hiệu hóa đơn C21TV, trong đó :

 • C: Ký tự đầu tiên là một chữ cái được quy định, thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (chữ K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã)
 • 21: Tiếp theo là 2 chữ số Ả Rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch
 • T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế 
 • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý (VT => Viettel)
 • Chọn hoạt động và ghi lại

Bước 3: Tiến hành lập thông báo phát hành

 • Trên menu quản lý phát hành, bạn chọn lập thông báo phát hành, chọn thêm mới theo nghị định 123

Cách sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

Chữ ký số sẽ tự lấy theo hệ thống đang có và chỉ được chọn chữ ký số ở trạng thái hoạt động, còn hiệu lực.

 • Sau khi thêm mới, bạn có thể bấm xem để xem lại và bấm nút mũi tên để ký số gửi cơ quan thuế

Nếu tờ khai của bạn đúng quy định thì sẽ được chuyển trạng thái chờ phê duyệt. Ngược lại, nếu không đúng yêu cầu, bạn nên liên hệ trực tiếp với tổng đài, nhân viên hỗ trợ Viettel.

Thời gian phê duyệt hóa đơn theo quy định là 1 ngày làm việc. Ngoài ra, doanh nghiệp cần nộp TB03 và BC26 sau khi được cơ quan thuế phê duyệt phát hành.

Cách sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên Sinvoice

V. Bảng giá đăng ký hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 hiện nay

Bảng giá Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Viettel | Ưu đãi mới nhất

Gói cước Số lượng hóa đơn
Giá bán trọn gói HĐ+TN (chưa VAT)
DT300             390 390.000
DT500             650 530.000
DT1.000          1.300 830.000
DT2.000          2.600 1.250.000
DT3.000          3.900 1.760.000
DT5.000          6.500 2.670.000
DT7.000          9.100 3.550.000
DT10.000        13.000 4.420.000
DT20.000        26.000 7.540.000
DT30.000        39.000 11.310.000
DT40.000        52.000 15.080.000
DT50.000        65.000 18.850.000

Hotline đăng ký hóa đơn điện tử Viettel : 0963.14.53.530866.222.900 (Mr Cường)

Báo giá qua mail:cuongnd16@viettel.com.vn

LƯU Ý:

 • Dịch vụ Viettel Sinvoice đầu tư toàn bộ phần mềm, Server, lưu trữ.
 • Khách hàng mua hóa đơn Sinvoice đăng ký thông báo phát hành với thuế là sử dụng được luôn.
 • Không giới hạn số lượng người dùng.
 • Không thu phí duy trì hàng năm.
 • Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử Viettel với Cơ Quan Thuế
 • Miễn phí kết nối API phần mềm Kế toán, Erp, Crm

XEM THÊM >> Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VIETTEL theo thông tư số 78/2021/TT-BTC

Lưu ý: Giá trọn gói Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel chưa bao gồm 10% VAT, quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng hóa đơn từ 20.000 trở lên sẽ được áp dụng đơn giá 290đ/ hóa đơn (chưa VAT), các gói cước được cung cấp là bội số của 10.000 hóa đơn.

Liên hệ ngay với Viettelnet qua qua website: viettelnet.vn hoặc tổng đài 0866.222.900 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn. 

VI. Một số câu hỏi thường gặp về Thông tư 78, Nghị định 123

1. Doanh nghiệp có được dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không? 

Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn cũ cho đến khi chuyển sang HĐĐT TT78 và có thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi đó doanh nghiệp phải:

– Đối với hóa đơn điện tử:

 • Ngừng phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP
 • Thực hiện thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC ban hành kèm theo TT39/2014/TT-BTC (Nếu cơ quan thuế quản lý yêu cầu)

– Với hóa đơn giấy:

 • Thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo mẫu 02/HUY-HĐG Phụ lục IA, được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trình tự, tiêu hủy thực hiện theo quy định tại điều 27

2. Một công ty có thể sử dụng nhiều mẫu hóa đơn GTGT không?

Theo nghị định 123, cơ quan thuế không quản lý chi tiết về mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn theo từng đợt thông báo phát hành mà quản lý thông qua truyền nhận dữ liệu định dạng xml. Tương tự như quy định về ký hiệu HĐĐT thì hai ký tự cuối cùng: Người bán tự xác định tùy vào nhu cầu quản lý.

=> Đơn vị được phép sử dụng nhiều mẫu hóa đơn tùy vào nhu cầu quản lý như ẫu 1K22TBB và 1K22TAA,…

3. Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có cần đăng ký sử dụng bao nhiêu hóa đơn không? 

Tại Khoản 3, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về cách đánh số hóa đơn như sau:

 • Số hóa đơn gồm 8 chữ số
 • Không cần thông báo phát hành số lượng hóa đơn Từ số… Đến số… mà thay chỉ cần đánh bắt đầu từ số 1 vào ngày 1/1 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn và kết thúc vào ngày 31/12. Sang năm tiếp theo, đánh quay lại vòng từ số 1.

4. TT78 có bắt buộc phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu không? 

Theo Điểm C, Khoản 3, Điều 13 NĐ 123, cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có hoạt động Xuất khẩu (bao gồm gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT điện tử.

Trên đây là những thông tin về hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Viettel theo TT78 trên hệ thống Sinvoice. Hy vọng những chia sẻ trên của Viettelnet đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chuyển đổi cũng như quy trình đăng ký sử dụng loại hóa đơn này.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên kỹ thuật Viettel của Viettelnet qua email: cuongnd16@viettel.com.vn hoặc số di động 0963 14 53 53 để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết hơn.

Hoàng Hải Yến

Hoàng Hải Yến Viettel là chuyên viên kinh doanh CEO Viettel tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh loại giỏi tại Đại Học Kinh Tế có kinh nghiệm hơn 12 năm (vào Viettel tư năm 2010) bán hàng xuất sắc với các kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng các dịch vụ Viettel như: cáp quang FTTH, chữ ký số Viettel, Vtracking, Cloud, Brandname, định vị GPS,...
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận